Start Over

Database name Start over Help Exit English version

Вие търсихте за: предметна рубрика = Висше образование
Намерени: 19 запис(а).Title List
Запис: 1 от 19.

Brief Record Full RecordISBD

Вид на материала:[сборник]  
Заглавие:
Годишник на Техническия университет - София         РА327
Предишно заглавие:Годишник на Машинно-електротехническия институт
Годишник на Висшия машинно-електротехнически институт Ленин
Известия на Висшия машинно-електротехнически институт Ленин
Известия на Техническия университет
Издател(и):
ТУ
Издателски данни:София
Характеристика:
Година на издаване:1995-
Периодичност:годишник
ISSN:1311-0829
УДК:621+378.4
Забележка:До Т. 15 под загл. Годишник на Машинно-електротехническия институт. - До Т. 24 под загл. Годишник на Висшия машинно-електротехничски институт Ленин. - До Т. 44 под загл. Известия на Висшия машинно-електротехнически институт Ленин = ISSN 0374-342Х. - До Т. 48 под загл. Известия на Техническия университет - София = ISSN 0861-8178
Предметни рубрики:
Техника
Висше образование
Наличност:
За повече информация относно получените броеве през текущата година, моля, обърнете се към персонала на библиотеката!
 
Подвързани екземпляри:
2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; 2006; 2004; 2002; 1999; 1998; 1993; 1992; 1991; 1990; 1988; 1987; 1986; 1985; 1984; 1983; 1982; 1980; 1979; 1978; 1977; 1976; 1975; 1974; 1973; 1972; 1971; 1970; 1969; 1968; 1967; 1966; 1965; 1964; 1963; 1962; 1961 ; 1961; 1959; 1958; 1957; 1956; 1955; 1954

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library