Start Over

Database name Start over Help Exit English version

Вие търсихте за: предметна рубрика = България - градове - Варна
Намерени: 287 запис(а).Title List
Запис: 1 от 287.

Brief Record Full RecordISBD

Вид на материала:[списание]  
Заглавие:
Информационен бюлетин - Варненска корабостроителница         РА1834
Предишно заглавие:Бюлетин за научно-техническа и икономическа информация по корабостроене и корабоплаване
Информационен бюлетин НИПКИК
Информационен бюлетин - Институт по корабостроене - Варна
Издател(и):
Варнененска корабостроителница ЕАД
Издателски данни:Варна
Характеристика:19 см
Година на издаване:1963-1999
Периодичност:друга
ISSN:
УДК:016:629.128+629.128(01)
Забележка:До 1967, N 1 под загл. Бюлетин за научно-техн. и иконом. информация по корабостроене и корабоплаване. - До 1975, N 1 под загл. Информационен бюлетин НИПКК.- До 1996, N 1 под загл. Информационен бюлетин - Институт по корабостроене - Варна
Предметни рубрики:
България - градове - Варна
Корабостроене и кораборемонт
Наличност текуща година   Подвързани броеве
Година
  1999   Год. 37
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1998   Год. 36
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-12   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1997   Год. 35
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-12   дп   5-6     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1996   Год. 34
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-12   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1995   Год. 35
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-12   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1994   Год. 32
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-12   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1993   Год. 31
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-12   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1992   Год. 30
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-12   дп   11     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1991   Год. 29
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  7-12   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1990   Год. 28
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  7-12   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1984   Год. 22
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  3   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1981   Год. 19
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-12   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1980   Год. 18
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-12   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1979   Год. 17
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1978   Год. 16
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1977   Год. 15
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  4-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1976   Год. 14
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1975   Год. 13
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1974   Год. 12
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1973   Год. 11
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  2-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1972   Год. 10
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  2-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1971   Год. 9
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1970   Год. 8
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1969   Год. 7
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1968   Год. 6
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  4-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1967   Год. 5
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1966   Год. 4
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1965   Год. 3
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1963-1964   Год. 1-2
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2/1963; 1-3/1964   дп        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Чаталджа

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library