Start Over

Database name Start over Help Exit English version

Вие търсихте за: предметна рубрика = България - градове - Варна
Намерени: 287 запис(а).Title List
Запис: 1 от 287.

Brief Record Full RecordISBD

Вид на материала:[вестник]  
Заглавие:
Варненски имоти         РВ1451
Издател(и):
Резон Медия Груп
Издателски данни:Варна
Характеристика:42 см
Година на издаване:1995-2018
Периодичност:седмичник
ISSN:1310-6368
УДК:332.8(497.211)
Забележка:
WEB:http:// www.imoti.bg
Предметни рубрики:
България - градове - Варна
Недвижими имоти
Наличност текуща година   Подвързани броеве
I II III IV
2022 г.дпЧП1ИзЧНЧАЧЕ
Година
  2018   Год. 24
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-16   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  17-20   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  21-24   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  25-28   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  29-32   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  33-36   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  37-40   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5-8   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-12   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  41-44   Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  45-47   Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  48-50   Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2017   Год. 23
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-16   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  17-20   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  21-25   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  26-30   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  31-34   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  35-38   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  39-41   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  43-46   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  47-50   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5-8   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-12   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2016   Год. 22
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-5   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  11-15   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  16-20   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  21-25   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  26-30   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  31-34   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  35-38   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  39-43   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  44-47   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  48-50   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  6-10   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2015   Год. 21
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-16   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  17-20   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  21-24   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  25-30   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  31-35   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  36-40   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  41-45   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  46-50   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5-8   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-12   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2014   Год. 20
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-17   дп Кз   14     Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  18-21   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  22-25   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  26-29   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  30-33   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  34-37   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  38-41   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  42-45   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  46-49   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5-8   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-12   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2013   Год. 19
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-16   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  17-20   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  21-24   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  25-28   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  29-32   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  33-36   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  37-40   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  41-44   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  45-49   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5-8   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-12   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2012   Год. 18
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-16   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  17-20   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  21-25   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  26-29   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  30-33   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  34-38   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  39-42   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  43-46   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  47-51   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5-8   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-12   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2011   Год. 17
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-16   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  17-21   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  22-25   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  26-29   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  30-33   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  34-38   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  39-43   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  44-49   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5-8   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-12   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2010   Год. 16
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-17   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  18-21   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  22-26   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  27-30   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  31-34   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  35-38   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  39-41   дп Кз   40     Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  44-47   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  48-51   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5-8   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-12   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2009   Год. 15
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-5   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  11-15   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  16-20   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  21-25   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  26-37   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  31-35   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  36-40   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  41-45   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  46-49   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  6-10   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2008   Год. 14
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-16   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  17-20   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  21-24   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  25-28   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  29-32   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  33-36   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  37-40   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  41-44   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  45-49   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5-8   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-12   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2007   Год. 13
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-16   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  17-20   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  21-24   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  25-28   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  29-32   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  33-36   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  37-40   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  41-44   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  45-48   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  49-51   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5-8   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-12   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2006   Год. 12
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-20   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  21-27   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  28-31   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  32-35   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  36-39   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  40-43   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  44-47   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  48-51   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7-12   дп Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2005   Год. 11
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-7   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  14-20   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  21-27   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  28-33   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  34-40   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  41-46   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  47-52   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8-13   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2004   Год. 10
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-13   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  14-26   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  27-35   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  36-43   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  44-51   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2003   Год. 9
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-13   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  14-25   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  26-38   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  39-50   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2002   Год. 8
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-13   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  14-26   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  27-37   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  38-49   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2001   Год. 7
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-16   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  17-33   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  34-49   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2000   Год. 6
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-25   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  26-36   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  37-50   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1999   Год. 5
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-25   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  26-49   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1998   Год. 4
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-50   Кз   2-4,10,13,16-17,22,48     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1997   Год. 3
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-49   дп Кз   27     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library