Start Over

Database name Start over Help Exit English version

Вие търсихте за: предметна рубрика = История
Намерени: 70 запис(а).Title List
Запис: 1 от 70.

Brief Record Full RecordISBD

Вид на материала:[сборник]  
Заглавие:
Сборник на Българската академия на науките. Клон историко-филологичен         РБ170
Предишно заглавие:Сборник на Българската академия на науките. Клон историко-филологичен и фолклорен
Сборник на Българската академия на науките. Клон историко-филологичени философско-обществен
Сборник на Българската академия на науките и изкуствата. Клон историко-филологичен и философско-обществен
Издател(и):
[б.и.]
Издателски данни:София
Характеристика:29 см
Година на издаване:1913-1949
Периодичност:годишник
ISSN:1311-0357
УДК:93/99+1
Забележка:Кн. 1, N 1 (1913) под загл. Сборник на Българската академия на науките. Клон историко-филологичен и фолклорен.- Кн. 3, N 2 (1914) - кн. 34, N 18 (1942) под загл. Сборник на Българската академия на науките. Клон историко-филологичен и философско-обществен.-Кн. 36, N 19 (1942) - кн. 37, N 20 (1942) под загл. Сборник на Българската академия на науките и изкуствата. Клон историко-филологичен и филосфско-обществен
Предметни рубрики:
История
Филология
Българска академия на науките (БАН)
Наличност текуща година   Подвързани броеве
Година
  1949   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 41 N 21          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1940   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 34 N 18          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1937   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 31 N 17          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1935   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 28 N 16          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1931   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 27 N 15          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1930   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 24 N 14          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1926   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 21          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  кн. 21 N 13          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  кн. 21 N 13          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1925   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 11          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  кн. 17 N 11          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  кн. 19 N 12          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1921   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 14 N 9          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  кн. 14 N 9          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  кн. 15 N 10          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  кн. 20 N 11          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1920   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 11 N 7          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1919   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 12 N 8          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  кн. 12 N 8          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  кн. 18 N 10          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1918   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 9 N 6          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1916   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 6 N 4          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  кн. 6 N 4          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1915   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 3 N 4          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1914   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 2 N 3          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония
  1913   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 1          Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Македония

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library