Start Over

Database name Start over Help Exit English version

Вие търсихте за: предметна рубрика = България - градове - Варна
Намерени: 287 запис(а).Title List
Запис: 1 от 287.

Brief Record Full RecordISBD

Вид на материала:[вестник]  +  [ дигитално копие]
Заглавие:
Варненски новини         РВ299
Предишно заглавие:Софийски новини
Издател(и):
Велко Юруков
Издателски данни:Варна;печ. Взаимност
Характеристика:30 см
Година на издаване:1912-1944
Периодичност:ежедневник
ISSN:
УДК:32(497.211)
Забележка:За 1912/13 до N 319 под загл. Софийски новини
1930, N 2148-2330 подв. с в. Черно море 1931, N 484; 1926, N 669-857
Предметни рубрики:
България - градове - Варна
Наличност текуща година   Подвързани броеве
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2022 г. дпЧП1ИзЧНЧАЧЕ
Година
  1944   Год. 33
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  8272-8415   Кз   8287-8290,8296,8311-8313,8316,8332,8344-8346,8348-8349,8375,8388,8394-8395,8397,8401     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8343-8411   Кз   8353,8369,8371,8375,8388,8392-8393,8397-8397,8402     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8415-8473   Кз   8429     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1943   Год. 31
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  7955-8035   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8037-8109   Кз   8038,8043,8059,8071,8022,8086-8087,8093     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8110-8188   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8191-8269   Кз   8218,8255,8257,8259,8266,8268     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1942   Год. 30
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  7596-7771   Кз   7678-7682,7687,7713-7714,7729,7733-7736,7739-7743,7749,7752,7756,7769,7794     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7772-7954   Кз   7783-7784,7789-7791,7797,7801,7856,7923,7929,7938     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1941   Год. 29
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  7239-7323   Кз   7245,7264,7311     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7326-7414   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7414-7503   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7504-7596   Кз   7572     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1940   Год. 29
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  6925-7080   Кз   6954,6956,6964,6970,7064,7078     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7081-7133   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7135-7238   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1939   Год. 28
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  6604-6689   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  6690-6767   Кз   6755     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  6768-6846   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  6847-6924   Кз   6890     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1938   Год. 27
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  6242-6330   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  6420-6602   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1937   Год. 26
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  5880-5997   Кз   5892,5901,5928-5930,5938,5940,5944,5965,5968,5993,5996     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5998-6118   Кз   6002,6027-6028,6039-6040,6064,6066,6076-6077,6080,6092,6094,6098,6115-6116     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  6120-6241   Кз   6124-6125,6128,6143-6144,6150,6160,6169,6173-6174,6177,6179-6180,6182,6185,6193-6195,6200-6202,6213,6217-6219,6228-6229,6236     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1936   Год. 25
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  5516-5633   Кз   5529,5574,5582     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5516-5633   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5758-5879   Кз   5776,5790-5792,5795,5824,5828,5832,5847-5848,5851,5854,5869     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1935   Год. 24
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  3878-3936   Кз   3932     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  3938-4000, 5365-5392   Кз   5382-5383,5388,5391     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1934   Год. 22
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  3429-3602   Кз   3434,3474-3475,3498,3511,3557,3561,3562,3572,3575     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  3604-3606   Кз   3639,3681,3686     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1933   Год. 21
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  3179-3299   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  3302-3422   Кз   3303,3346     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1932   Год. 21
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  2697-2876   Кз   2713     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2877-3057   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  3061-3176   Кз   3118,3174     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1931   Год. 19
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  2333-2692   Кз   2361,2380,2445,2484,2611,2616,2617,2621,2624-2625,2628-2660,2678-2690     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2513-2695   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1930   Год. 19
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1970-2147   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2148-2330   Кз   2188,2292,2321     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1929   Год. 18
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1608-1724   Кз   1689     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1725-1966   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1847-1968   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1928   Год. 17
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1244-1363   Кз   1362     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1367-1604   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1927   Год. 15
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  912-1241   Кз   916,921,923,929-931,933-1002,1033-1006,1009-1010,1014-1016,1017-1018,1022,1024     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1926   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  669-703   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  708-854   Кз   709; ;715; 717-721,723-724,726-728,730-731,731-739,742-746,748-751,754-766,768-770,773-781,785-788,790-791,795-798,801,803-804,806,808,810-811,813-814,816-821,823-827,829-834,840,845     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1925   Год. 10
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  265-510   Кз   506-507     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1924   Год. 9
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-149   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1915-1916   Год. 4
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  747-764/1915; 771-942/1916   Кз   772,775-780,799-803,805-808,811,814-820,826-827,835-844,847,939     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1915   Год. 3
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  506-745   Кз   508,510-511,515,517,522-526,528,530-538,549-590,592-595,600,603-605,610-611,613-615,617-628,632,635-650,652-654,661,668-674,678-682,684-685,687-6895694-696,698-702,704-710,715-719,726-728,730-732,735,738,740-744     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1913-1914   Год. 2-3
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  357-365/1913; 366-496/1914   Кз   481,495     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1913   Год. 1
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  90-284   Кз   91-148,149-151,154-240,245-271,273-283     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library