Start Over

Database name Start over Help Exit English version

Вие търсихте за: предметна рубрика = България - градове - Варна
Намерени: 287 запис(а).Title List
Запис: 1 от 287.

Brief Record Full RecordISBD

Вид на материала:[вестник]  
Заглавие:
Варненска поща         РВ301
Издател(и):
[б.и.]
Издателски данни:Варна;печ. Кънчо Николов
Характеристика:40 см
Година на издаване:1920-1944
Периодичност:ежедневник
ISSN:
УДК:304(497.211)+911.375
Забележка:От 1926 г и с вечерно изд. под името Варненска вечерна поща. - Вм. N 1416 на в. Варненска поща излиза Вестник на инвалидите. Единичен бр
Предметни рубрики:
България - градове - Варна
Наличност текуща година   Подвързани броеве
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2022 г. дпЧП1ИзЧНЧАЧЕ
Година
  1944   Год. 25
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  8930-9001   Кз   8941,8964     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9003-9134   Кз   9039     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9014-9131   Кз   9015,9024,9030,9079-9087,9089-9093,9096,9098-9109,9107-9108,9111-9113,9123,9125-9129     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9077-9134   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1943   Год. 25
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  8618-8698   Кз   8632,8663     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8618-8771   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8699-8771   Кз   8704,8718,8749     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8773-8850   Кз   8776     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8851-8928   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1942   Год. 24
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  8257-8344   Кз   8342     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8257-8344   Кз   8342     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8258-8617   Кз   8259-8261,8262-8434,8458-8459,8570     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8345-8433   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8435-8525   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8526-8617   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1941   Год. 23
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  7910-7985   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8001-8065   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8067-8165   Кз   8069-8074,8076     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1940   Год. 22
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  7598-7648   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7598-7752   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7649-7699   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7701-7752   Кз   7714,7726     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7753-7804   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7753-7909   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7806-7857   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7858-8909   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1939   Год. 20
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  7256-7313   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7296-7597   Кз   7294-7414,7416-7426,7431-7438,7440,7453,7464,7482,7507,7569     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7314-7368   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7369-7426   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7426-7488   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7489-7544   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7545-7597   Кз   7552     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1938   Год. 20
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  6894-7071   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  6896-7011   Кз   6921,6939-6940,6951     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7012-7102   Кз   7066-7068,7071,7073     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7072-7133   Кз   6892     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7121-7255   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7134-7255   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1937   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  6534-6649   Кз   6537,6539-6540     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  6577-6893   Кз   6578-6582,6584,6587,6589-6591,6594-6646,6648-6711,6807,6809-6810     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  6650-6770   Кз   6705,6724,6726,6731     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  6773-6893   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1936   Год. 18
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  6168-6283   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  6284-6407   Кз   6285-6289     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  6410-6529   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1935   Год. 18
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  5804-5892   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5804-5921   Кз   5829,5838,5840,5870,5171,5901,5904,5919     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  6045-6164   Кз   6046-6060     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1934   Год. 18
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  5441-5557   Кз   5448     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5559-5680   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5683-5802   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1933   Год. 18
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  5078-5256   Кз   5080,5115,5156,5176     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5150-5256   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5257-5348   Кз   5264     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  5349-5440   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1932   Год. 18
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  4986-5077   Кз   4989,5017,5033,5044,5052-5053     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1931   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  4351-4713   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1929   Год. 15
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  3728-3986   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1928   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
     Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
     Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
     Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1927   Год. 11
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  2682-2811   Кз   2753     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1926   Год. 10
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  2157-2375   Кз   2162-2164,2166,2169-2176,2166,2180,2186,2190,2194,2210,2215,2224,2225,2229,2239,2243,2244,2246,2261-2264,2266,2268,2272,2276-2279,2282,2285,2290-2292,2299,2300,2305-2306,2308-2312,2319-2320,2333-2335,2341,2345,2354,2358,2360-2361,2364-2365,2368,2370,2371,2375     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2414-2522   Кз   2416-2418,2423-2425,2427,2429,2461-2462,2464-2466,2468-2482,2485,2491,2493,2495,2501,2506-2508     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1925   Год. 8
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1777-1952   Кз   1801,1806,1881-1883,1923-1924,1934,1940     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1958-2147   Кз   1963,1965,1969,1973-1974,1978,1981-1982,1984,1987,1989,1995,1997,2003-2004,2006,2008,2016-2018,2020,2028,2039,2061,2064-2066,2079,2081,2086-2087,2095,2098,2103,2105,2114,2117,2119,2125,2127-2129,2143-2145     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1924   Год. 6
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1411-1592   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1539-1775   Кз   1540-1595,1597-1619,1621,1626,1629-1631,1633,1635,1660,1668,1747,1762     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1923   Год. 5
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1057-1196   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1197-1377   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1922   Год. 4
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  914-1056   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1920-1923   Год. 2-7
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  337-384/1920; 408-514/1921; 1018-1415/1923; 1785-1793/1925   Кз   338-339,341,343-344,346-348,350,353-357,359-362,364-369,371-379,381,383/1920; 409-413,415-416,418-460,462-513/1921; 1019-1099,1101-1180,1182-1378/1923     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library