Start Over

Database name Start over Help Exit English version

Вие търсихте за: предметна рубрика = България - градове - Варна
Намерени: 287 запис(а).Title List
Запис: 1 от 287.

Brief Record Full RecordISBD

Вид на материала:[списание]  
Заглавие:
Всичко за Варна         РА4354   Rc46
Издател(и):
Хаджи Ламбрин Сотиров
Издателски данни:Варна
Характеристика:17 см
Година на издаване:1992-2003
Периодичност:седмичник
ISSN:1310-5663
УДК:008+911.375
Забележка:
Предметни рубрики:
България - градове - Варна
Наличност текуща година   Подвързани броеве
I II III IV
2022 г.дпЧП1ИзЧНЧАЧЕ
Година
  2003   Год. 12
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-18   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  19-24   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7-12   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2002   Год. 11
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-18   дп Кз   17     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  19-24   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  25-30   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  31-37   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  38-44   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  45-51   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7-12   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2001   Год. 10
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-8   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  17-23   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  24-30   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  31-37   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  38-44   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  45-50   дп Кз   48     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-16   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2000   Год. 9
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-19   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  20-27   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  28-33   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  34-39   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  40-45   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  46-50   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  7-12   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1999   Год. 8
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-7   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  15-21   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  22-28   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  29-35   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  36-43   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  44-51   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  8-14   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1998   Год. 7
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-8   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  17-24   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  25-30   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  31-37   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  38-44   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  45-51   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-16   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1997   Год. 6
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-8   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  16-22   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  23-30   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  31-37   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  38-44   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  45-51   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-15   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1996   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-8   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  17-24   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  25-33   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  34-41   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  42-51   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-16   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  Бр. извънр.   Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  Бр. извънр.   R        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Редки и ценни
  1995   Год. 4
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-9   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  10-17+спец. бр.   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  18-26   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  27-36   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  37-44   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  45-50   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-17   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-8   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  18-26   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1994   Год. 3
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-9   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  10-18   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  19-27   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  28-36   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  37-42   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  43-48   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-8   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  17-24   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  25-32   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  33-40   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  41-49   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  9-16   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1993   Год. 2
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-12+2 извънр. бр.   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-27+2 извънр. бр.   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  28-41   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  42-51   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-12   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  13-27   Кз   19-20,25     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  28-39   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  40-50+извънр. бр.   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1992   Год. 1
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-14+извънр. бр.   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  15-28+извънр. бр.   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library