Start Over

Database name Start over Help Exit English version

Вие търсихте за: предметна рубрика = История
Намерени: 70 запис(а).Title List
Запис: 1 от 70.

Brief Record Full RecordISBD

Вид на материала:[сборник]  
Заглавие:
Трудове на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий. Исторически факултет         РА1702
Предишно заглавие:Трудове на Висшия педагогически институт Братя Кирил и Методий във В. Търново
Издател(и):
Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий
Издателски данни:В. Търново
Характеристика:22 см
Година на издаване:1970-
Периодичност:годишник
ISSN:0204-6369
УДК:93/99
Забележка:До Т. 8, 1973 под загл. Трудове на Висшия педагогически институт Братя Кирил и Методий във Велико Търново.- Текст и на англ. ез.- Съдърж. и на фр. ез.- рез. на рус. и фр. ез.- библиогр.
Данни за томовете:
  Т. 32 кн. 3.  Османската инвазия на Балканите и краят на Средновековната българска държава . - 1996
Предметни рубрики:
История
Наличност текуща година   Подвързани броеве
Година
  1996   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1991  Т. 29 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  За 1994  Т. 32 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1995   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1992  Т. 30 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1994   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1993  Т. 31 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1992   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1987  Т. 25 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  За 1988  Т. 26 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  За 1989  Т. 27 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  За 1990  Т. 28 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1987   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1985-1986  Т. 22 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  За 1986-1987  Т. 24 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1986   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1985-1986  Т. 23 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1984   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1982-1983  Т. 19 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  За 1983-1984  Т. 21 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1983   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1982-1983  Т. 20 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1982   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1981-1982  Т. 19 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1981   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1979-1980  Т. 17 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  За 1980-1981  Т. 18 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1980   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1978-1979  Т. 16 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1979   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1977-1978  Т. 15 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1977   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1976-1977  Т. 14 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1976   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1974-1975  Т. 12 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  За 1975-1976  Т. 13 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  За 1974-1975  Т. 12        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1974   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1973-1974  Т. 11 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1973   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1970-1971  Т. 8 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  За 1971-1972  Т. 9 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1970   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1968-1969  Т. 6 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  За 1969-1970  Т. 6 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1968   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1966-1967  Т. 4 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  За 1967-1968  Т. 5 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  За 1967-1968  Т. 5 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1966   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1965-1966  Т. 3 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  За 1965-1966  Т. 3 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1965   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1964-1965  Т. 2 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1964   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1963-1964  Т. 1 дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library