Start Over

Database name Start over Help Exit English version

Вие търсихте за: предметна рубрика = България - градове - Варна
Намерени: 287 запис(а).Title List
Запис: 1 от 287.

Brief Record Full RecordISBD

Вид на материала:[сборник]  +  [ дигитално копие]
Заглавие:
Известия на Народния музей - Варна         РА354
Предишно заглавие:Известия на Варненското археологическо дружество; Известия на археологическото дружество в гр. Варна
Издател(и):
Народен музей - Варна
Издателски данни:Варна
Характеристика:24 см
Година на издаване:1908-
Периодичност:годишник
ISSN:0324-0533
УДК:9
Забележка:До Т. 10, 1956 под загл. Известия на Варненското археологическо дружество.- До Т. 1(16), 1965 под загл. Известия на Археологическото дружество в гр. Варна
Кн. 7, 1921 подвързана с притурки
Предметни рубрики:
България - градове - Варна
Музеи, археологически
Наличност текуща година   Подвързани броеве
Година
  2018   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 2009/2010  Т. 45-46 дп Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2007   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 2005  Т. 41 дп Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  За 2006  Т. 42 дп Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2006   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 2004  Т. 40 дп Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2004   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  2000/2001  Т. 36-37 дп Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  За 2000/2001  Т. 36-37(51-52) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  За 2000/2001  Т. 36-37(51-52) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2003   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1998/1999  Т. 34-35(49-50) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  За 1998/1999  Т. 34-35(49-50) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2002-2003   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 38-3953-54 Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2002   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1996/1997  Т. 32-33(47-48) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2000   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1994/1995  Т. 30-31(45-46) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  За 1994/1995  Т. 30-31(45-46) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1993   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 29(44) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1992   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 28(43) Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1991   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 27(42) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1990   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 26(41) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 26(41) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1989   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 25(40) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1988   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 24(39) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1987   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 23(38) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1986   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 22(37) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 22(37) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1985   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 21(36) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 21(36) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1984   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 20(35) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 20(35) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1983   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 19(34) Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1982   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 18(33) Кз        Мека подв.  (Мека подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1981   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 17(32) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1980   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 16(31) Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1979   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 15(30) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1978   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 14(29) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1977   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 13(28) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1976   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 12(27) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1975   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 11(26) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1974   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 10(25) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1973   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 924 Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1972   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 8(23) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1971   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 7(22) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 7(22) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1970   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 6(21) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 6(21) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1969   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 5(20) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 5(20) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1968   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 4(19) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 4(19) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1967   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 3(18) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1966   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 2(17) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1965   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 1(16) Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1964   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 15 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 15 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1963   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  кн. 14   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 14 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 14 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 14 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1962   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 13 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 13 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1961   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 12 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 12 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1960   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 11 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 11 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1956   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 10 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 10 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1952   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 9 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 9 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1951   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 8 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 8 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1921   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 7 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 7 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 7 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 7 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 7 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1914   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
     Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 6 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 6 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1912   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 5 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 5 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1911   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  За 1910  Т. 4 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  За 1910  Т. 4 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  За 1910  Т. 4 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  За 1910  Т. 4 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  За 1910  Т. 4 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  За 1910  Т. 4 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1910   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 3 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 3 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 3 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 3 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 3 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 3 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 3 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 3 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1909   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 2 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
     Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 2 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1908   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
    Т. 1 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 1 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 1 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 1 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 1 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 1 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
    Т. 1 Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library