Start Over

Database name Start over Help Exit English version

Вие търсихте за: предметна рубрика = История
Намерени: 69 запис(а).Title List
Запис: 1 от 69.

Brief Record Full RecordISBD

Вид на материала:[сборник]  
Заглавие:
Bulgarian Historical Review         РА2358
Издател(и):
Акад. изд. Марин Дринов
Издателски данни:Sofia
Характеристика:24 sm
Година на издаване:1973-
Периодичност:друга
ISSN:0204-8906
УДК:930
Забележка:
Предметни рубрики:
История
Наличност текуща година   Подвързани броеве
Година
  2021   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2020   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2019   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2018   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2017   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2016   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2015   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2014   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2013   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2012   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2011   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2010   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2009   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2008   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2007   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2006   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2005   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2004   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2003   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2002   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2001   Год. 29
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2000   Год. 28
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1998   Год. 26
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1997   Год. 25
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1996   Год. 24
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  2   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1995   Год. 23
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1994   Год. 22
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1993   Год. 21
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1992   Год. 20
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  3-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1991   Год. 19
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1990   Год. 18
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1989   Год. 17
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1988   Год. 16
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1987   Год. 15
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп   2     Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1986   Год. 14
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1985   Год. 13
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1984   Год. 12
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1983   Год. 11
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1982   Год. 10
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1981   Год. 9
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1980   Год. 8
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1979   Год. 7
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1978   Год. 6
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1977   Год. 5
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1976   Год. 4
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1975   Год. 3
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1974   Год. 2
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа
  1973   Год. 1
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-4   дп        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Чаталджа

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library