Start Over

Database name Start over Help Exit English version

Вие търсихте за: предметна рубрика = Механика
Намерени: 12 запис(а).Title List
Запис: 1 от 12.

Brief Record Full Record ISBD

  РА2964

.Годишник на Софийския университет. Факултет по математика и механика [сборник:годишник] = Annuaire de l`universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de matematiques et mecanique / Софийски университет. Факултет по математика и механика - Т. 1 (1905) - Т. 80 (1992). - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1905-1992. - 24 см

.ISSN 0205-0808
.УДК 51+531/534

.До Т. 5, под загл. Годишник на Софийския университет.- От Т. 5 до Т. 43 и от Т. 47 до Т. 55 под загл. Годишник на СУ. Физикоматематически факултет.- От Т. 44 до Т. 46 под загл. Годишник на СУ. Природоматематически факултет.
Предметни рубрики:
Математика
Механика

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library