Start Over

Database name Start over Help Exit English version

Вие търсихте за: предметна рубрика = България - градове - Варна
Намерени: 287 запис(а).Title List
Запис: 1 от 287.

Brief Record Full Record ISBD

  РА6421

.Acta musei Varnaensis [сборник:годишник] / Регионален исторически музей - Варна - Т. 1 (2000) -. - Варна : РИМ - Варна, 2000-. - 24 см

.
.УДК 069.7(497.211)

.Изд. е с ISBN.
.Приложения:
. Т. VII ч. 1.  Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на Черноморскито крайбрежие = Межд. конф. в памет на ст.н.с. Милко Милчев Варна, 15-17 септ. 2005 : Numismatic : sphragistic and epigraphic contributions to the history of the black sea coast . - 2008 . - 373 с.
. Т. VII ч. 2.  Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на Черноморското крайбрежие = Межд. конф. в памет на ст.н.с. Милко Мирчев Варна, 15-17 септ. 2005 г. : Numisnatik : sphragistic and epigraphic contribution to the history of the black sea coast . - 2008 . - 336 с.
. Т. I.  Оръжие и снаряжение през късната античност и Средновековието IV-XV в. = Международна конференция Варна, 14-16 септ. 2000 : Weapons and military equipment during the late antiquity and the middle ages 4 - 15 centures . - 2002 . - 297 с.
. Т. V.  Античните цивилизации и морето = Международна конференция в чест на 70-год. на проф. Михаил Лазаров Варна, 13-15 окт. 2004 г. : Ancient civilisations and the sea . - 2007 . - 284 с.
. Т. II.  Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на Западното Черноморие = Международна конференция Варна, 12-15 септ. 2001 : Numismatic and sphragistic contributions to history of the western black sea coast . - 2004 . - 391 с.
. Т. III ч. 1.  Българските земи през Средновековието ( VII-XVIII в.) = Международна конференция в чест на 70-год. на проф. Александър Кузев Варна, 12-14 септ. 2002 : The Bulgarian lands in the middle ages 7 - 18 centuries . - 2005 . - 291 с.
. Т. III ч. 2.  Българските земи през Средновековието ( VII-XVIII в.) = Международна конференция в чест на 70-год. на проф. Александър Кузев Варна, 12-14 септ. 2002 : The Bulgarian lands in the middle ages 7 - 18 centuries . - 2005 . - 396 с.
. Т. VIII ч. 1.  Terra antiqua balkanica et mediterranea = Сборник в чест на Александър Минчев%Межд. конф. Варна 23 февр. 2007 г. . - 2011 . - 508 с.
. Т. IV.  Раннохристиянските мъченици и реликви и тяхното почитане на Изток и Запад = Международна конференция Варна, 20-23 ноем. 2003 : Early christian martyrs and relics and their veneration in East and West . - 2005 . - 343 с.
. Т. VI.  Варненският халколитен Некропол и проблемите на праисторията на Югоизточна Европа = Studia in memoriam Ivani Ivanov : The Varna eneolithic Necropolis and problems of prehistory in Southeast Europe . - 2008 . - 248 с.
. Т. VIII ч. 2.  Terra antiqua Balcanica et Mediterranea = Сборник в чест на Александър Минчев% Международна конференция Варна, 23 февр. 2007 . - 2011 . - 415 с.
. Т. VIII ч. 2.  Terra antiqua Balcanica et Mediterranea = Сборник в чест на Александър Минчев; Международна конференция Варна, 23 февр. 2007 . - 2011 . - 415 с.
. Т. XII.  Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни изследвания = Сборник в памет на проф. д.и.н. Велко Тонев . - 2014 . - 332 с.
. Т. X-1.  Военни експедиции, въоръжение и снаряжение (Античност и Средновековие) = Международна конференция Варна 14-16.05.2009 : International Conference Varna 14-16.05.2009 : Military Campaigns : Weaponry and Military Equipment (Antiquity and Middle ages) . - 2016 . - 327 с.
. Т. X-2.  Военни експедиции, въоръжение и снаряжение (Античност и Средновековие) = Международна конференция Варна 14-16.05.2009 : International Conference Varna 14-16.05.2009 : Military Campaigns : Weaponry and Military Equipment (Antiquity and Middle ages) . - 2018 . - 270 с.
. Т. XIII-2.  История и култура на България и българите (IX-XIX в.) = Исторически изследвания и археологически приноси в памет на д-р Валентин Плетньов: Historical Research and Archaeological Contributions in Memory of Prof. Valentin Pletnyov : History and Culture of Bulgaria and the Bulgarians (9th - 19th C.) . - 2019 . - 378 с . - ( )

Предметни рубрики:
България - градове - Варна
Музеи, археологически

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library