Заявка за библиографска справка

(Платена специализирана услуга)

Уважаеми читатели, уведомяваме Ви, че през месец август услугата Е-справка не работи

Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна

 

Читателска карта:
*
Не съм читател
Име:
*
Фамилия:
*
Телефон:
*
E-mail:
*
Тема на справката: *
Ключови думи: *

Цел на справката: *

Източници:     Книги    Статии    Електронни ресурси  

Справката може да съдържа източници на следните езици: (моля, уточнете)

Допълнителна информация:

/Всички полета маркирани със "*" са задължителни/


        
  Библиографската справка е списък с подбрани заглавия от книги, статии, електронни ресурси по избрана от читателя тема.

  Справката се изготвя чрез търсене в специализирани бази данни, каталози и картотеки.

  Читателят посочва вида на документите, езика, както и времевия обхват на включените заглавия.

  Подбраните ключови думи са ориентир за аспекта и спецификата на избраната тема.

  Услугата за изготвяне на библиографска справка е платена, като цената се определя от ретроспекцията на преглежданите източници. Библиографските справки се заявяват и получават в Информационния център на библиотеката. При желание могат да бъдат получени и в електронен формат.

  Срокът за изпълнение и изготвяне на библиографската справка се уточнява по e-mail.

  За да се запознаете с реда за ползване на библиотеката, прочетете Правилата за обслужване на читателите.

© 2017 Регионална библиотека "Пенчо Славейков"