Заявка за библиотечни документи


Уважаеми читатели, уведомяваме Ви, че през месец август услугата Е-заявка не работи

Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна
Каталог на КНИЖНИ и НЕКНИЖНИ НОСИТЕЛИ
Каталог на ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

 

Читателска карта:*
Не съм читател
Име:*
Фамилия:*
E-mail:*
Моля, посочете заглавията, които желаете да поръчате и отбележете дали ще ги ползвате:
  САМО ЗА ДОМА  
  За дома ИЛИ за читални зали  


КНИГИ (до 3 бр.)
  Автор: Заглавие:* Сигнатура:*
1.
2.
3.
 
ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ (до 2 бр.)
  Заглавие:* Година, брой (дата):* Сигнатура:*
1.
2.
  Забележка:
  
  /Всички полета маркирани със "*" са задължителни/


        
  Услугата Електронна заявка Ви дава възможност да заявите библиотечни документи, които да бъдат предварително доставени от хранилищата на библиотеката.

  Търсените от Вас заглавия може да намерите в електронния каталог и да поръчате като попълните формуляр тип „Заявка”. До края на следващия работен ден ще получите отговор по електронна поща, уточняващ:

 • в коя сграда и в кой отдел на библиотеката ще намерите заявените библиотечни документи;
 • могат ли да се заемат за дома или се ползват само на място в читалните зали;
 • периодът, за който ще ви бъдат запазени.
 • Заявените библиотечни документи се получават на място в библиотеката.

  Услугата се предоставя на читатели с активна регистрация.

  За да заявите или подновите читателската си регистрация, трябва да дойдете лично, на място в библиотеката.

  Библиотечните материали, в зависимост от своя статус, се предоставят на разположение на читателите за дома или за читални зали.

  Периодичните издания (вестници и списания) се ползват само на място в читалните зали.

  За да се запознаете с реда за ползване на библиотеката, прочетете Правилата за обслужване на читателите.

© 2012, 2016 Регионална библиотека "Пенчо Славейков"