Start Over

 

Тематичните картотеки, поддържани от Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна, представят аналитично разкрити източници, периодични издания и сборници, по темите: Регионална история, Изкуство, Икономика и туризъм, Море, В помощ на ученика, Педагогика, История и фолклор, Социология и психология, Технологии, Алтернативна енергия, Екология, Здравеопазване, Международни отношения. Източниците са с времеви обхват от 2017 г., като се допуска ретроспективно разкриване на значими публикации по различните теми. Материалите са прегледани „де визу”.
ТЪРСЕНЕ В ТЕМАТИЧНИТЕ КАРТОТЕКИТЕ
 

  
Въведете текста в полето за търсене:  
       

Съвети:
  • При търсене по Заглавие + Съдържа, въведете която и да е част от заглавието или съдържанието. За търсене по точна фраза поставете кавички.
  • При тъсене по Автор изпишете пълното име в инверсия: Цанков, Драган или само фамилното име: Цанков.
  • При тъсене по Предметна рубрика, въведете част или цяла обща предметната рубрика: история. За търсене по точна фраза поставете кавички.
  • Изписването с главни или малки букви не е от значение.
  • Минималният брой символи за търсене по Заглавие + Съдържа и Анотация е 3, във всички останали случаи 2.

 


  
Въведете текста в полето за търсене:  
       

Съвети:
  • Търсенето се извърша само в поле "Заглавие", чрез въвеждане на която и да е част от заглавието. За търсене по точна фраза поставете кавички.
  • Изписването с главни или малки букви не е от значение.
  • Минималният брой символи за търсене е 3.

 


Ново търсене | КАТАЛОГ | Помощ | www.libvar.bg

Copyright 2020 Public Library

При търсене на точна фраза/словосъчетание поставете КАВИЧКИ
Търсене по заглавие в определена тематична картотека