Start Over


Редакцията честити Нова година на читателите си.
По изграждането на чешмите в Аджемлер.
Спортен седмичен лист `Спортна седмица`.
Представление на Варненски общински театър.
Македонска дъмбенска колония във Варна.
Събрание на каменарско-зидарското дюлгерско сдружение.
Програмата на кино `Ранков`.
Варна запасена със зърнени храни.
Американско жито в мелниците на с. Река Девня.
Пристигнали параходи.
Кино `Прошек` днес.
Освободен член на Чиновническото кооперативно застрахователно д-во `София`.
Събрание на д-вото на търговците манифактуристи и галантеристи в салона на `Стария бор`.
Военно-полеви съд пристигна във Варна.
Мерки против бяса.
Във Варна е пристигнал специален механик на пишещи машини `Адлер`.
Литературно-музикално утро на Ученическо въздържателно д-во `Спиртомразец` при IV прогимназия.
Спортен клуб `Слава` в гара Каспичан устройва градинско увеселение.
Летен кино `Палас`.
Туристическо д-во `Девненски извор`, варненски клон устройва излет.
Скаутската организация във Варна открива дамски отдел.
Д-во `Инвалид` отдава на концесия строежа на бараки.
Преместен фелдшер от Еникьой в Девня.
Удавен работник.
Осъден стражар в Провадия.
По аферата на бившия градоначалник.
Организационно събрание на местната демократическа организация.
Констатирани случаи на коремен тиф.
Мачът между с.к. `Бенковски` и `Атлант`.
Инспекторът по парните котли на обиколка в Девня.
Сказка на проф. А. Митов.
Летен кино `Лада` днес.
Летен кино `Палас` днес.
Концерт на дружеството на българските слепи.
Заседание на Общинския съвет по бюджета.
Държавният изпит на учителите.
Постъпили бракоразводни дела в Митрополията.
Варненската окръжна училищна инспекция.
Пребивават в града ни 100 ученици от Бургаското търговско училище.
Редакционни поправки.
Намерен труп в района на гарата.
Предписания на Министерството на земеделието.
`Царски виолетки` - премиера в Летен кино `Палас`.
`Очарователният принц` в кино `Ранков`.
Инцидент в Провадия.
БНБ за 28.IX.1925 г.
Пом. кмета г. Куртев и директор-режисьора на Варненския народен театър г. Черкезов , които бяха в столицата, се завърнаха.
За главен ръководител на Радио Варна е назначен г. д-р К. Тодоров.
Поповския околийски управител г. Каракашев е преместен в Новоселци.
Назначен е за кмет в село Девня г. Узунов.
Преместен е синделския кмет г. Коларов в с. Сеново.
Постъпили суми за вода, канал, смет и данък сгради в Варненската община.
`Кьонигсмарк` - от утре в кино Ранков.
Нашият съгражданин пианиста Сава Савов пред `Радио Кьолн`.
`Нови литературни елементи` - сказка на Добрин Василев.
С наредба закон за големите градски общини Пловдив, Варна, Русе и Бургас могат да налагат глоби за неспазване закона за чистотата из улиците, площадите, градините.
Снощи в Юнашкия салон мина вечеринката на добруджанците.
Непрекъснат смях днес вечерта в Варненския народен театър.
Риболова край варненското крайбрежие.
Дежурни аптеки.
Утвърден е за пом. кмет Христо Теохаров.
Дирекцията на Варненската народна мъжка гимназия `Фердинанд I` моли:
Постъпления във Варненския археологически музей.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Бежански глас
 Българска земя
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вестник на инвалидите
 Вечерни часове
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Добруджанска поща
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелски глас
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна просвета
 Наставник за учители и родители
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сила
 Сила
 Славянин
 Снопче
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1892 год.
  1880 год.
Съответствия за:  Девня (Варна), град
Резултати 109 - 117 от 248.стр.    First Page  Previous Page   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Next Page  Last Page
Serial's cover page Технически проучвания за водос ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 241=242, 10/02/1931
Serial's cover page Търсят си кмета     
Черно море [вестник]
бр. 6, 04/03/1929
Serial's cover page Христиански мъченици през епох ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 9, 27/07/1929
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 150, 01/01/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 323, 27/06/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 411, 13/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 427, 29/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5575, 01/03/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 221, 08/02/1930


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library