Start Over


Мемоар до м-р председателя от добруджанската емиграция относно уреждане собствеността на имотите на българите в Добруджа.
Следствието по тайните комунистически петорки.
Углавни фискални дела.
Указ за свикване на Народното събрание на втора редовна сесия.
Аджемлерският водопровод.
Стопанско училище `Трудолюбие`.
Варненското черноморско колоездачно д-во.
Кино `Прошек` днес.
Прегазено дете.
По въпроса за връщане отнетото пространство общинска земя за целите на пристанището.
Конгреса на Демократическия сговор.
Нова конспиративна организация в Свищов.
Открива се Народният университет.
Филмите в кина `Ранков`.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 24 окт.
Редакцията честити Нова година на читателите си.
По изграждането на чешмите в Аджемлер.
Спортен седмичен лист `Спортна седмица`.
Представление на Варненски общински театър.
Македонска дъмбенска колония във Варна.
Събрание на каменарско-зидарското дюлгерско сдружение.
Програмата на кино `Ранков`.
Варна запасена със зърнени храни.
Американско жито в мелниците на с. Река Девня.
Пристигнали параходи.
Кино `Прошек` днес.
Освободен член на Чиновническото кооперативно застрахователно д-во `София`.
Детският санаториум край Варна.
Гербовият налог.
Програмата на кино `Ранков`.
Събрание на професионалните музиканти.
По каптажните работи в Аджемлер.
Започва строежът на морските бани.
Памучната фабрика започва работа.
Конференцията на бюрата по труда.
Каптажите за градската вода при с. Аджемлер.
Старите морски бани за всекидневно къпане са готови.
Парахода `Фердинанд`.
Конференция на окръжните лекари.
Ваксинацията на децата.
Бюджета на Провадийска община.
Случаи на скарлатина в Плевенски окръг.
Общо събрание на младежката група при национал-либералната партия.
Бакалската кооперация.
Заседание на комитета при бактериологичната станция по въпроса за създаване на химически институт.
Подлежащи на задължително обучение деца за I отделение за учебната 1925-26 г.
Срока за доброволно изплащане на данъците.
Събрание на търговско-индустриалната камара.
Противомаларични оздравителни работи.
Заразни болести в окръга.
Назначен ветеринарен лекар в Ново село.
Събрание на варненското д-во към Съюза на санитарния и ветеринарен персонал.
Четвъртите семестри в Търговската академия.
Артистите от Общински театър ще помогнат на сираците от войната.
Летен кино `Палас`.
Населението в с. Бяла с бежанците.
Лозарското отделение при Общината.
По новия проект за окръжните съвети.
Каптажът на градската вода при с. Аджемлер.
Пристигна в града ни американски кореспондент.
Дежурни лекари.
Събранието на д-вото на журналистите.
Венчавка.,Германски студенти от Виенския университет пристигат във Варна.
Жетвата във Варненски окръг.
Водата от Аджемлерските извори.
Летен кино `Палас` днес.
Събрание на кооперативния синдикат `Домостроител`.
Общински театър кино `Ранков` днес.
Съобщава се, че са пристигнали електромери.
През месец април в градските амбулатории.
Гражданите да си получат избирателните книжки.
На 27 т. м. когреса на занаятчийския съюз приключи.
Понеже днес става присъединяване на извор на село Аджемлер към главния водопровод.
Пражкият кмет Б. Бакса благодари за изпратеният му букет.
Съобщава се на гражданите за пускане на вода от с. аджемлер.
На 6 т. м. Д-во Милосърдие отпразнува своя патронен празник.
Въз основа писмото на г-на Шуменски Окр. Акцизен началник желаещите да садят тютютн...
Обявява се на интересующите се, че длъжността Помоюник аптекар при общинската аптека в гр. Ески-Джумая е вакантна.
Варненски общински вестник честити на читателите си Светлите Христови празници.
По случай празниците Варнеската популярна банка отпуска помощи.
Варненската търг. индустриална камара съобщава за предстоящите майсторски изпити.
Постъпления във Варненски археологически музей.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Дневни новини
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Курортна Варна
 Морски сговор
 Народна просвета
 Народна сила
 Светкавица
 Свободен глас
 Сила
 Славянин
 Стефан Караджа
 Черноморска камбана
Data Tag
  1938 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1894 год.
  1893 год.
Съответствия за:  Аксаково (Варна), град
Резултати 64 - 72 от 145.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 81, 24/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 150, 01/01/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 280, 13/05/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 308, 12/06/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 312, 17/06/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 370, 03/08/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 102, 30/05/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 103, 11/06/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 202, 03/05/1929


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library