Start Over


Разкопки.,Паметник на полесражението в 1444 год.
Гроба на крал Владислав.
Търсение на потъналите войници в Девненското езеро (от 1444 год.).
Сабля от сражението в 1444 год.
План на старовремския град Варна.
Стара Варна.
Римска кула в Варна.
Подземия в Варна.
Стари гробове и гробници в Варна.
`Варна до Одесос`.
Монети на градове в Варненския окръг.
Руско-турските войни в 1773, 1810 и 1828 - 29 г.
Кримската или Източна война (1853 - 56 г.).
Изчезналите старини от Варненската гръцка митрополия.
Възражданието на българщината в Варна.
Аладжа манастир.
Иманяри в Варненско и дозволителни за правение разкопки.
Община Река Девня.
Село Аврен.
Забранено е вадение камъни от стари крепости (градища, калета).
Открита пещера в Шабленско.
Охранявание на военните паметници из окръга.
Месемврийски черкви.
Министерско окръжно за записвание членове на археологическите дружества.
Законопроект за запазвание на старините.
Елемето или Елеме-Баир.
Населението на с. Кестрич (Кестерич).
Здравно възпитание на селянина.
Агрономически курсове.
Министерството на земледелието.
Първият редовен конгрес на Българския птицевъден съюз.
Гражданското неутрално въздържателно д-во `Духовен подем`.
Театралната трупа при Народното читалище `П. Р. Славейков`.
[Редакционно съобщение].
Окръжният управител Ас. Даскалов организира събрания в селата Николаевка, Руслар, Галата и Инджекьой.
Околийският председател Юрдан Апостолов свиква публични събрания в селата Ени махале, Дервент, Крумово и др.
Публично събрание в село Голямо Ботево.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Ден
 Дневни новини
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Курортна Варна
 Морски сговор
 Народна просвета
 Народна сила
 Правда
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Сила
 Славянин
 Стефан Караджа
 Театър и музика
 Християнска защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1894 год.
  1893 год.
Съответствия за:  Аксаково (Варна), град
Резултати 64 - 72 от 168.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next Page  Last Page
Serial's cover page Разкрити кражби в варненска ок ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5604, 30/03/1936
Serial's cover page Разни     
Годишен отчет на Варненското археологическо дружество [сборник]
бр. 1, 01/01/1907
Serial's cover page Разни вести     
Народна просвета [вестник]
бр. 2, 10/03/1929
Serial's cover page Румънски управии, за румънска ...     
Варненски отзив [вестник]
бр. 1, 05/01/1915
Serial's cover page Сведение за извършените работи ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 252=253, 02/07/1931
Serial's cover page Списък на възобновените и ново ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 42, 25/02/1927
Serial's cover page Страшната пропаст във Варненск ...     
Черно море [вестник]
бр. 96, 12/10/1929
Serial's cover page Съюзен живот     
Земледелски глас [вестник]
бр. 15, 25/11/1922
Serial's cover page Тържество в село     
Християнска защита [вестник]
бр. 20, 08/06/1933


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library