Start Over


Направена проба в новостроящия се водопровод от аджемлерските извори.
Художествената изложба на г-жа К. Корманова.
Извънредна сесия на Варненската търговска борса.
Една приятна разходка с двумоторната яхта `Ив. Вазов`.
Сезонът на баните изтича.
Безплатни учебници.
Срещи на спортен клуб `Славия` във Варна.
За тротоара.
За водоснабдяването в с. Суладжа-алъ.
Бюджетът на Варненската постоянна комисия.
Окръжна книжарница.
Общинският трактор.
Житното тържище.
Излязла е книгата на Ив. Маринов `Сладкарска енциклопедия`.
Режисьорският въпрос за общинския театър.
Съставени две акта на съдържателя на бюфета в приморската градина за завишени цени.
Ябълките в общинските магазини.
Към Кокарджата има нови заграбвания на общински места и са построени няколко къщурки.
Н. В. Царят с миноносец пристигна в Бургас.
Демократите от крилото на Малинов в града.
Партийно събрание на Варненската партийна организация.
Пристигна от Цариград Шакир Зюмриев.
Запасните подофицери се поканват да присъстват на панахида по случай годишнина от Добришката и Тутраканската епопеи.
Събрание на еврейското туристическо д-во.
Курсът на Търговската академия.
Столичният кмет заминава от Варна.
Комисията по ликвидиране имотите на разтурената комунистическа партия в града.
Отпуск за лозарите специалисти, които ще посетят лозарската изложба в Плевен.
Колоездачно д-во `Сокол` организира излет.
Конгресът на севернобългарската спортна лига.
Крайната дата за събиране данъка върху дохода за селското население.
Постъпления в жилищния съд.
Акцизното управление.
Поминал се аптекар в Нови Пазар.
Пробит е голям тунел за прокарване на водата от с. Аджемлер за Варна.
Измама в бакалия в IV участък.
Записвания в основните училища.
Търсят се каруци за изхвърляне на сметта.
Концерт във Варна на руския тенор Ал. Дракули.
Жалби за нередовно събиране на сметта в IV участък.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 6 септ.
Премазан спирач.
Мемоар до м-р председателя от добруджанската емиграция относно уреждане собствеността на имотите на българите в Добруджа.
Следствието по тайните комунистически петорки.
Углавни фискални дела.
Указ за свикване на Народното събрание на втора редовна сесия.
Аджемлерският водопровод.
Стопанско училище `Трудолюбие`.
Варненското черноморско колоездачно д-во.
Кино `Прошек` днес.
Прегазено дете.
По въпроса за връщане отнетото пространство общинска земя за целите на пристанището.
Конгреса на Демократическия сговор.
Нова конспиративна организация в Свищов.
Открива се Народният университет.
Филмите в кина `Ранков`.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 24 окт.
Редакцията честити Нова година на читателите си.
По изграждането на чешмите в Аджемлер.
Спортен седмичен лист `Спортна седмица`.
Представление на Варненски общински театър.
Македонска дъмбенска колония във Варна.
Събрание на каменарско-зидарското дюлгерско сдружение.
Програмата на кино `Ранков`.
Варна запасена със зърнени храни.
Американско жито в мелниците на с. Река Девня.
Пристигнали параходи.
Кино `Прошек` днес.
Освободен член на Чиновническото кооперативно застрахователно д-во `София`.
Детският санаториум край Варна.
Гербовият налог.
Програмата на кино `Ранков`.
Събрание на професионалните музиканти.
По каптажните работи в Аджемлер.
Започва строежът на морските бани.
Памучната фабрика започва работа.
Конференцията на бюрата по труда.
Каптажите за градската вода при с. Аджемлер.
Старите морски бани за всекидневно къпане са готови.
Парахода `Фердинанд`.
Конференция на окръжните лекари.
Ваксинацията на децата.
Бюджета на Провадийска община.
Случаи на скарлатина в Плевенски окръг.
Общо събрание на младежката група при национал-либералната партия.
Бакалската кооперация.
Заседание на комитета при бактериологичната станция по въпроса за създаване на химически институт.
Подлежащи на задължително обучение деца за I отделение за учебната 1925-26 г.
Срока за доброволно изплащане на данъците.
Събрание на търговско-индустриалната камара.
Противомаларични оздравителни работи.
Заразни болести в окръга.
Назначен ветеринарен лекар в Ново село.
Събрание на варненското д-во към Съюза на санитарния и ветеринарен персонал.
Четвъртите семестри в Търговската академия.
Артистите от Общински театър ще помогнат на сираците от войната.
Летен кино `Палас`.
Населението в с. Бяла с бежанците.
Лозарското отделение при Общината.
По новия проект за окръжните съвети.
Каптажът на градската вода при с. Аджемлер.
Пристигна в града ни американски кореспондент.
Дежурни лекари.
Събранието на д-вото на журналистите.
Венчавка.,Германски студенти от Виенския университет пристигат във Варна.
Жетвата във Варненски окръг.
Водата от Аджемлерските извори.
Летен кино `Палас` днес.
Събрание на кооперативния синдикат `Домостроител`.
Общински театър кино `Ранков` днес.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Ден
 Дневни новини
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Курортна Варна
 Морски сговор
 Народна просвета
 Народна сила
 Правда
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Сила
 Славянин
 Стефан Караджа
 Театър и музика
 Християнска защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1894 год.
  1893 год.
Съответствия за:  Аксаково (Варна), град
Резултати 73 - 81 от 168.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next Page  Last Page
Serial's cover page Ужасна стихия     
Светкавица [вестник]
бр. 105, 09/06/1912
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 9, 13/08/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 33, 06/09/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 81, 24/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 150, 01/01/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 280, 13/05/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 308, 12/06/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 312, 17/06/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 370, 03/08/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library