Start Over


Варненската околийска земледелска дружба.
Новият бюджет.
Приходите от държавните железници.
Нов законопроект за извънредни общински налози.
За регулационните планове.
За износа и износните мита.
Върховният медицински съвет за военно-инвалидните пенсии.
Проект за нова жп линия Пловдив - Карлово.
Окръжно от Министерството на финансите.
Дирекцията за С. Г. О. П. по въпроса за изхранване на бедното население.
Язовир на р. Тунджа при Казанлък.
Синдиката `Сноп` в гр. Плевен.
По освобождаване пленниците от Гърция и Сърбия.
Наредба от Министерството на вътрешните работи за издаване на карти за самоличност за лицата над 15 г.
Важно за лозарите: Цената на гладките американски пръчки.
Износ на брашна.
Ветеринарният курс.
Оранжевата книга от Ст. Омарчевски.
Искания на инвалидите за въвеждане закона за привилегиите на инвалидите и войнишките вдовици и сираци.
Намаляване на градската стража по бюджетни причини.
Проверка на резултатите от трудовата повинност в Царството от министър Бакалов.
Българската народна банка и съкровищните бонове.
Валежите през месеца.
Бубеното семе.
Глобени лица, нарушили закона за подобрение на скотовъдството.
Комисарството по прехраната раздава дърва за огрев на бедните граждани във Варна.
Относно отпускане на финансова помощ за храна на армията и населението в Етиопия.
Последните английски части напускат Висбаден.
В Рим ще се открие висшия съвет на фашистите.
Папата е повишил заплатите на кардиналите.
В Кьолн е устроена изложба на зъболекарското изкуство.
В Калифорния е паднал гръм върху летящ аероплан.
Градският съвет в Манчестър е отпуснал средства за работнически домове.
Открити диамантени мини.
Пътнически вагони с хладилници по линията Париж - Орлеан.
Жорж Клемансо е заболял.
Във Владивосток настанал глад.
Нов Международен сигнален сборник на седем езика, съдържащ радиотелеграфни и оптични сигнали за корабите.
Цените на съестните продукти.
Продажба на флагчета.
`Народна вечер` на Телефонната команда.
Учащата младеж посреща съюзническите войски.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Вестник на инвалидите
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Куриер
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна самозащита
 Ново единство
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Социална политика
Резултати 91 - 99 от 270.стр.    First Page  Previous Page   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Next Page  Last Page
Serial's cover page Какво става у нас     
Земледелска победа [вестник]
бр. 18, 12/01/1921
Serial's cover page Какво става у нас     
Земледелска победа [вестник]
бр. 30, 09/04/1921
Serial's cover page Колко американски граждани жив ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3863, 17/03/1935
Serial's cover page Комисарството     
Варненски новини [вестник]
бр. 485, 26/11/1925
Serial's cover page Кредит за Абисиния     
Варненски новини [вестник]
бр. 5566, 21/02/1936
Serial's cover page Кредита за строеж на економиче ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 220, 25/01/1930
Serial's cover page Малки вести     
Черно море [вестник]
бр. 71, 12/09/1929
Serial's cover page Медицинска помощ на море     
Морски сговор [списание]
бр. 5, 01/05/1934
Serial's cover page Местна хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 748, 25/11/1915


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library