Start Over


Прехраната във Франция.
Нови обещания от Антантата.
Потопени централни параходи.
I. Благоустройството на града.
А. Улици.
Б. Водно-канализационни работи.
В. Електрическото осветление.
II. За поминъка на града.
1. За търговията.
2. За нашето летовище.
3. За лозарството.
4. Млекарството.
5. За дърводелския поминък.
III. Културно дело.
I. Грижи за учебното дело.
II. Общинска библиотека.
III. Театрално дело.
IV. Има и други културни институти.
IV. Други въпроси.
1. Нотариални актове за дворните места на бездомниците.
2. За пожарното дело.
3. За санитарното дело.
4. За безработицата.
5. За облегчение прехраната на града.
6. За финансовото положение на общината.
Заключение.
Министерство на Просвещението избира във Варна да построи държавен истититут за глухонеми.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Вестник на инвалидите
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Куриер
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна самозащита
 Ново единство
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Социална политика
Резултати 82 - 90 от 269.стр.    First Page  Previous Page   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Next Page  Last Page
Serial's cover page Из чужбина     
Добруджа [вестник]
бр. 176, 26/08/1918
Serial's cover page Извод от решението на Общински ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 5, 22/02/1889
Serial's cover page Изложението от кмета г. Н. Поп ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 196, 29/01/1929
Serial's cover page Изплащането на пенсиите и запл ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5590, 16/03/1936
Serial's cover page Изхранване на гладуващите деца ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3960, 23/06/1935
Serial's cover page Институт за глухонеми във Варн ...     
Светкавица [вестник]
бр. 110, 14/07/1912
Serial's cover page Как буржоазния народняшко-цанк ...     
Варненски работник [вестник]
бр. 18, 30/09/1921
Serial's cover page Как ще става намалението на пе ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5563, 18/02/1936
Serial's cover page Какво предвижда новия закон за ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5546, 01/02/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library