Start Over


Заповедта за хранителните продукти е отпечатана и разпространена из града.
Принцесите в София.
Записване на ученички в стопанското училище `Трудолюбие`.
Търси се лице за частна кантора.
Списание `Аз знам всичко` и войната.
Д-р Ив. Теодоров приема болни в дома си.
Варненкото женско благотворително дружество `Майка` организира курс по цветарство и шапкарство.
Из обществото - годеж на Олга К. Ранкова и архитект Коев от София.
Педагогическа конференция в гр. Варна - дневен ред.
Убийство от засада.
Насечени с брадва.
Занаятчийски стипендии за специализация в чужбина.
Размяна на калфи между България и Югославия.
Калфенски изпити в района на Варненската камара.
Притежанието на брегова линия е цяло народно богатство.
Политическото значение е също голямо.
Притежанието на свободен морски бряг.
На България е необходим излаз на Бяло море.
И Дунава има също значение като морето.
Използването на морето ката народно богатство.
Програмата на морското развитие.
Нужен е един централен институт.
Мерки, които са нужни да се засили стремежът на българина към морето.
Рибарското училище трябва да се преобразува.
Грижите за корабоплаването.
На Дунава трябва да се създаде държавно параходство.
Военният флот трябва да бъде обект на грижи.
Към мореплаванието трябва да се организира и хидропланна служба.
Школите трябва да се обърнат в практически училища за подготовка на моряци.
Предложение на Б. Н. М. Сговор за въвеждане на предмета `морезнание` в училище.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български техник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански новини
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна сила
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Прелом
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Християнска защита
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Професионално образование
Резултати 109 - 117 от 363.стр.    First Page  Previous Page   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Next Page  Last Page
Serial's cover page Международна изложба по търгов ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 461, 21/04/1913
Serial's cover page Мелничарският курс през 1922 г ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 17, 08/02/1923
Serial's cover page Местна хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 407, 06/09/1914
Serial's cover page Местна хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 491, 23/12/1914
Serial's cover page Местни занаятчийски вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 5767, 10/09/1936
Serial's cover page Мисли върху значението на море ...     
Морска библиотека [списание]
бр. 14, 01/06/1931
Serial's cover page Млекарски курсове     
Варненски новини [вестник]
бр. 3806, 19/01/1935
Serial's cover page Млекарски курсове     
Варненски новини [вестник]
бр. 5544, 30/01/1936
Serial's cover page Морезнание     
Морски сговор [списание]
бр. 9, 01/11/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library