Start Over


Общинските автобуси в Пловдив.
Външната ни търговия.
В Пловдив стачкуват колачи.
Засятата тая година площ с памук.
Засяти с лен за семе 28 000 декара.
През 1935 година сме изнесли 2 милиона кгр. слънчогледово масло.
От Русе са били изнесени за Германия 140,000 кгр. домати.
В някои села в Русенско се е появила главня по житата.
В Пловдив е открит 5-дневен областен курс по борбата срещу маларията.
Калофер ще бъде електрифициран.
В Пловдив група метачи започнали да складират сметта.
Решение на командира на пожарната команда в Пловдив.
До вчера през Русе са били изнесени общо 197,750 кгр. домати.
За директор на общинския театър в Бургаз е назначен Георги Костов.
Инцидент с дете в с. Средец, Русенско.
Бургазските морски бани.
Бургазската митница.
Детската диария в Бургаз.
Износът на домати.
Заловен адвокат в Широка лъка.
Инцидент с дете в Раднево.
За поправка на път край Габрово била образувана група от 120 безработни.
В ломския ловен парк били пуснати 150 фазани.
Цените на гроздето.
Местната кредитна кооперация в Пордим е започнала да строи семечистателна станция.
Комасация на земите в няколко села от Плевенска и Никополска околии.
Народна консервена фабрика в Горна Митрополия е консервирала около 3000 кгр. зеленчуци и плодове.
От Дупница са били изнесени за Швеция 6 вагона праскови.
Финансови злоупотреби на общински чиновник в Русе.
В Пловдив се е състояла конференция на градинари.
Пловдивската областна земледелска изложба е била посетена от 25 000 души.
М-вото на земледелието е решило да се създаде в Пловдив бубарска опитна станция.
Следствие срещу евреи в Пловдив.
Износът на грозде от Кричим.
Асеновградското туристическо дружество строи под връх Руен хижа.
Влоговете в Ломската популярна банка.
Риболовът в `Мандра` и `Вая`.
Средната годишна млечност на кравите от искърска порода за 1935 г.
Ще бъдат инсталирани в Харманли и Враца два модерни зимовника.
Износ на сушени сливи от Тетевенско.
Най-много са пострадали лозята от перноспора в Плевенска околия.
Ще бъдат свързани с телефони стотици села от цялата страна.
[Измама на съдържател на заведение в Бургас].
[Битов инцидент в Пловдив].
Износът през бургаското пристанище се е засилил.
От 15 до 23 ноемврий ще се състои общобългарска птицевъдна изложба.
Раздадени 5 хиляди расови петли в 20 села.
През изтеклата година Дунавската речна крайбрежна служба е имала месечен приход средно по 400,000 лева.
Прегазен по линията Пловдив - Крумово.
Банка `Български кредит` е раздала около 500 милиона лева кредити за подпомагане нашия износ.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економистъ
 Економически преглед
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Ловна просвета
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Работническа искра
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморец
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1885 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Външнотърговски отношения - износ
Резултати 118 - 126 от 1764.стр.    First Page  Previous Page   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Next Page  Last Page
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5704, 09/07/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5714, 19/07/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5719, 24/07/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5724, 29/07/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5787, 30/09/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5802, 15/10/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5808, 21/10/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5809, 22/10/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5811, 24/10/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library