Start Over


Намаление митата на някои стоки в Англия.
Българските вина на хамбургския пазар.
Свидетелства за произход в Гърция.
Пазарът от 14 до 20. II.
Пазарът в Египет.
Свидетелства за произход в Италия.
Намаление митата на някои стоки в Съединените щати.
Вносни мита в Швеция.
Пазарът в Гърция.
Изменени вносни мита в Египет.
Пазарът на дървени въглища в Унгария.
Вноса на живи животни във Финландия.
Вносни такси върху фуражните средства в Швеция.
Намаление на някои вносни мита в Англия.
Златният паритет на чешката крона.
Премахване границите между бивша Австрия и Германския Райх.
Пазарът на отпадъци от кожи в Хамбург.
По вноса на говеда от България за Гърция.
Пазарът на тиквеното семе и дървените въглища в Египет.
Пълен списък на стоките от български произход, които се ползват при внос от Франция.
Относно износа на коне в Югославия.
Нови понятия и определения в новия германски митнически закон.
Протекторатът Бохемия и Моравско.
Митото за тестени произведения от житно брашно в Египет.
Изоставя се практиката на обезпечаване представянето на оригиналната фактура в Турция.
Отпуснати контингенти за второто тримесечие за внос на български стоки във Франция.
Повишение на вносните мита и акциза на тютюна и тютюневите изделия в Англия.
Договор за уреждане стокообмена между Германия и Холандия.
Определени контингенти на Югославия.
Протекторатът Бохемия и Моравия.
Сроковете за реализиране на частните компенсации в Гърция.
Допълнителна спогодба между БНБ и Гръцка банка.
Пазарът от 12-17 юний.
Пазарът на кашкавал в Египет.
Търговските спогодби между България и Италия се разширяват и върху Албания.
Относно пазарът на яйца в Испания.
Възможности за внос на български домати в Полша.
Пазарът в Дортмунд.
По извършването на частни компенсации в Гърция.
Търговска спогодба между Гърция и Ромъния.
Относно възможности за внос на яйца в Испания.
Стопанските спогодби между България и Италия.
Предстоящи изменения митата за внос на някои италиански стоки в България.
Относно уреждане режима на търговията в Словакия.
Възможности за внос на наши артикули в Норвегия.
Повишение митото на кашкавала и сиренето в Египет.
Пласмент на български коноп в Англия.
Относно опаковките на доматите в Германия.
По вноса на тиквено семе в Египет.
Допълнителният протокол към договора за търговия и корабоплаване между България и Италия.
Внос на чужда коприна в Испания.
Намалени автономни вносни мита в Полша.
Контингенти за внос от България във Франция.
Улесняване посещенията на български търговци и индустриалци в Англия.
Нова наредба относно свидетелствата за произход в Белгия.
Сорта Перл д`Ксабл негоден за германския пазар.
Протекторатът Бохемия и Моравия.
50% добавъчно мито за внос на български стоки в Еквадор.
Търговията в Испания.
Изменени вносни мита в Полша.
Списък на артикулите, които ще се считат за военна контрабанда в Англия.
Списък на стоките, подлежащи на конфискация като военна контрабанда.
Протекторатът Чехия и Моравия.
Забрана и регламентация в износа на някои произведения в Гърция.
Възбрани върху износа в Дания.
Режимът за внос на някои стоки в Египет.
Забрана и ограничения в износа на някои стоки в Италия.
Ограничения в девизната търговия в Норвегия.
Забрана на износа на някои стоки в Турция.
Контролът за преследване на военната контрабанда във Франция.
Възбрана върху вноса и износа в Швеция.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Книжарска защита
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Сеяч
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Външнотърговски отношения - внос
Резултати 154 - 162 от 925.стр.    First Page  Previous Page   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Next Page  Last Page
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 2, 04/03/1939
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 3, 21/03/1939
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 4, 25/04/1939
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 5, 25/05/1939
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 6=7, 05/07/1939
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 8, 25/07/1939
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 9, 26/08/1939
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 10=11, 11/09/1939
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 12=13, 20/11/1939


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library