Start Over


Списък на артикулите, които ще се считат за военна контрабанда в Англия.
Списък на стоките, подлежащи на конфискация като военна контрабанда.
Протекторатът Чехия и Моравия.
Забрана и регламентация в износа на някои произведения в Гърция.
Възбрани върху износа в Дания.
Режимът за внос на някои стоки в Египет.
Забрана и ограничения в износа на някои стоки в Италия.
Ограничения в девизната търговия в Норвегия.
Забрана на износа на някои стоки в Турция.
Контролът за преследване на военната контрабанда във Франция.
Възбрана върху вноса и износа в Швеция.
Разрешения за внос от България в Аржентина.
По тълкуването на термина `условна контрабанда` в Англия.
Отменени ограничения при вноса на диви и домашни зайци в Германия.
Протекторатът Чехия и Моравия.
Неограничен внос на живи животни и пресни меса в Гърция.
Телеграми и телефонни разговори между чужбина и Дания.
Режимът за продажбите на текстилни материали в някои страни.
Наредба за вноса в Англия.
Пазарът на лечебни билки и дроги в Хамбург.
Протекторатът Бохемия и Моравия.
Разрешение за внос на яйца, прясна риба и масло в Гърция.
Забрана за вноса и износа на италиански банкноти.
Запитвания за шперплат от България.
Разрешен внос и износ в Гърция.
Нов амбалаж за лука, предназначен за износ в Египет.
Итало-албанският митнически съюз влиза в сила от 1 март 1940 г.
Относно стоките, предназначени за Испания.
Чужденците в Турция.
Забрана вноса на някои стоки в Швеция.
Допълнителен протокол към договора за търговия и корабоплаване между Царство България и Кралство Югославия.
Относно европейския внос и износ на Южно-Африканския съюз.
Относно стоките от датски произход и стоките предназначени за Дания.
Относно лечебните билки и дроги в Германия.
Пазара на дрянови пръчки в Египет.
Мерки във връзка с окупацията на Дания от страна на Германия.
Относно контингентите за внос от България за Франция.
Режимът за внос на стоки от чужбина в Швеция.
Пазарите в Германия.
Възможности за внос на дървени въглища в Унгария.
Безмитни покупки на зърнени храни от чужбина.
Монетната реформа в Турция.
Вносът на аржентинско месо в Австрия.
Забрана за внос и транзит на сено, фураж и тор във Франция.
Международна изложба в Турин.
Пазара на руските брашна в Турция.
Внос на румънско месо в Австро-Унгария.
Облаги за дружествата, строящи работнически жилища в Бразилия.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Книжарска защита
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Сеяч
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Външнотърговски отношения - внос
Резултати 163 - 171 от 930.стр.    First Page  Previous Page   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Next Page  Last Page
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 12=13, 20/11/1939
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 1=2, 06/01/1940
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 3=4, 20/02/1940
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 5=6, 20/04/1940
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 8=9, 30/05/1940
Serial's cover page Външни пазари     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 16=17, 20/10/1940
Serial's cover page Външни сведения     
Търговски фар [вестник]
бр. 207, 29/01/1911
Serial's cover page Външни сведения     
Търговски фар [вестник]
бр. 216, 05/03/1911
Serial's cover page Външни сведения     
Търговски фар [вестник]
бр. 218, 12/03/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library