Start Over


Заплатите на общинските съветници изплатени.
Общинският съветник Драгой Ненков представя варненската община при освещаване на новия параход `Бургас`.
Статистически данни от общинския Майчин дом.
Списък на лицата с отбита трудова повинност.
Информация за подлежащите на 10-дневна трудова повинност.
Камарата приела законопроекта за отпускане на 5 милиона лева заем на варненската община.
Кметът Н. Попов заминава за столицата.
Централното бюро за летовници премества в Морската градина.
Дейност на общинския майчин дом през месец май.
Поправка в подемните условия за отдаване под наем бюфета на новопостроените морски бани.
Статистика за населението във Варна през месец май.
Крупна монетна находка във Варна.
Дейност на общинския Майчин дом.
Читалнята при градската библиотека.
Общинската химическа лаборатория.
Дейност на градската кланица.
Бюджета на окръга.
Обръщаме вниманието на секретар бирниците върху новия `Правилник за образуване и изразходване фондът за подпомагане на лекующите се против бяс в Бактериологичния институт`.
Размера на окръж. връхнина.
[Списание]`Преглед на Министерството на вътрешните работи`
Закон за застраховане.
Нови окръжни здания.
Варненски окръжен съвет е гласувал следните кредити.
Съобщава се на селско-общинските кметове.
Варненската Търговско-Индустриална Камара.
При Постоянната Комисия са вакантни следните длъжности.
Б. Ц. Кооперативна банка [за аванси на пострадалите от градушка].
Пашкулите.,Внесени са през изтеклия месец [стоки].
Дружеството на Санитарния и ветеринарен персонал в гр. Варна.
Често постъпват оплаквания от абонати.
Бактериологическата и противобясна станция във Варна.
Интересующите се да следват в земеделските училища.
Лекарски участък е открит в с. Приселци.
Заораванео на стърнищата върви усилено.
Катедрата е предупредила да се заорават стърнищата.
В Гърция са почнали да внасят български тютюни.
Дадено е тълкувание, че занаятчийски работилници могат да се откриват и от лица без майсторски свидетелства.
Засятите храни.
Овощията в Кюстендилско са дали отлична реколта.
Разни.,Медицински.,Из митрополията.
Стопански вести.
Из стоковата борса.
Из постоянната комисия.
Из общината.
Театър, сказки и събрания.
[Валутни курсове].
Обява: Войнишкият магазин търси работници колари.
Курс за вакцинатори.
Още едно благотворително дело - освети се турската болница в града.
Варненското комендантско управление.
Осъдени търговци.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Време
 Ден
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Земледелец
 Известник
 Куриер
 Медицинско списание
 Нова България
 Правда
 Природен лекар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Търговски фар
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1884 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Болници
Резултати 154 - 162 от 192.стр.    First Page  Previous Page   18   19   20   21   22  
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 167, 09/04/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 175, 09/06/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 187, 06/11/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 1, 28/01/1911
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 19, 10/10/1911
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 10, 08/07/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 16, 15/08/1927
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 56, 22/01/1926
Serial's cover page Хроника     
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 62, 22/11/1916


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library