Start Over


Позив към земеделците от Провадийска околия за сеитба на по-големи площи с посеви поради предстоящата война и повишаване цените на зърнените храни.
Окръжно на Министерството на народното просвещение до българските учебни заведения за закупуване на изданието `Марш на Пловдивското окръжно сиропиталище` с цел подпомагане на сиропиталището.
Телеграма на варненското дружество `Добруджа` до министър-председателя във връзка с административни затруднения на добруджанци при преминаване на румънско-българската граница.
Решение на Върховния административен съд за затваряне на кланиците в централните части на града.
Електротехническите бюра в града.
Македоно-одринското дружество.
Чуждите поданици Бр. Кокашвели.
Из Варненски Окръжен Съд.
Нарушения в градската електрическа централа.
Духовна беседа в църквата `Св. Архангел Михаил`.
Срутена постройка в Река Девня.
Гаранцията на Марко Симеонов.
Опасност от заразни болести, причинени от въшки, бълхи и дървеници.
Държавен бирник в неизвестност.
Мнение, представено в рапорт на М. А. Оливър в Париж по време на заседание на медицинската академия.
Здравна беседа на фелдшера Д. Митев пред селяните от Ходжа-кьой за болестта тиф.
Температура поради разстройство на стомаха и червата.
Температура поради обикновена настинка.
Температура поради заболяване на гърлото.
Температура поради Скарлатина.
Температура поради Брусница (Morbilli).
Температура поради заболяване на дихателните органи.
Температура поради благна треска (malaria).
Температура от едра шарка.
Температура поради заболяване на средното ухо.
Температура поради Инфлуенца.
Температура поради други заболявания.
Военен заговор в някои полкове в Япония.
Инфлуенцата във Франция.
Въздухоплавателното състезание Вашингтон - Буенос Айрес.
Броят на спестителите в югославянската телеграфо-пощенска спестовна каса.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Борба против туберкулозата
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Куриер
 Медицинско списание
 Народен глас
 Народна просвета
 Обнова
 Победа
 Природен лекар
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1947 год.
  1944 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1884 год.
Съответствия за:  Заразни болести
Резултати 163 - 171 от 448.стр.    First Page  Previous Page   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Next Page  Last Page
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 8, 28/02/1915
Serial's cover page Днешното схващане на туберкуло ...     
Борба против туберкулозата [вестник]
бр. 1, 12/07/1930
Serial's cover page До колко време учениците, коит ...     
Медицинско списание [списание]
бр. 9, 20/03/1888
Serial's cover page Добър пример     
Сеяч [списание]
бр. 18=19, 10/01/1899
Serial's cover page Домашна медицина     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 8, 27/08/1925
Serial's cover page Домашна медицина     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 13, 02/10/1925
Serial's cover page Допълнителни наставления за пр ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 29=30, 28/10/1892
Serial's cover page Дребна шарка (Варицела)     
Природен лекар [списание]
бр. 3, 01/11/1935
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 3827, 09/02/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library