Start Over


На електрическото отделение и централата за времето от 25 Март до 10 Април 1923 г.
Ветеринарно отделение за време от 26 Март до 8 Април 1923 г.
На пътно-регулационното отделение от 1 до 15 т. м.
За електрическото отделение и централата за времето от 5-15 май 923 г.
Ветеринарното отделение от 21 до 31 май т. год.
Пътно-регулационното отделение от 15-31 май т. год.
Електрическото Отделение и централа от 15 V до 1 VI 1923 год.
Лозовия разсадник.
Лозарско отделение.
Дезинфекционна станция.
Пералня.,Общинска техн. работилница.
Жилищна комисия.
Електрическа отделение и електрическа централа.
Лозарско отделение.
Електрическо отделение.
Общинска дезинфекционна станция и пералня.
Ветеринарното отделение.
Ветеринарното отделение.
Общински лозов разсадник.
Електрическото отделение.
Електрическа централа.
Жилищната комисия.
Общинската техническа работилниц.
Общинската пералня.
Общинските цветни градини и овощни разсидници.
Ветеринарното отделение.
Житното тържище.
Техническо отделение.
Общинския театър.
Приход.
Електрическо отделение.
Електрическа централа.
Общинска техническа станция.
Общинска пералня и дезинфекционна станция.
Архитектурното отделение.
Общинския лозов разсадник.
Ветеринарното отделение.
Дирекция на техническата служба.
Електрическото отделение.
Електрическа централа.
Общинска пералня и дизенфекционна станция.
Ветеринарно отделение.
Електрическо отделение.
По нормиране цените зеленчука.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Добруджански глас
 Ново единство
 Техника и стопанство
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
Съответствия за:  Топлоелектрически централи (ТЕЦ)
Резултати 19 - 27 от 68.стр.    First Page  Previous Page   3   4   5   6   7   8  
Serial's cover page Из дейността [на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [newspaper]
бр. 63, 18/04/1923
Serial's cover page Из дейността [на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [newspaper]
бр. 66, 29/05/1923
Serial's cover page Из дейността [на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [newspaper]
бр. 67, 08/06/1923
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [newspaper]
бр. 24, 15/03/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [newspaper]
бр. 25, 22/03/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [newspaper]
бр. 28, 26/04/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [newspaper]
бр. 29, 03/05/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [newspaper]
бр. 30, 13/05/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [newspaper]
бр. 43, 25/08/1922


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library