Start Over


Електрическо отделение.
Общинска пералня и дизенфекционната станция.
Ветеринарно отделение.
Общинска техническа работилница.
Общинска пералня и дезинфекционна станция.
Електрическото отделение и електрическата централа.
Общински театр.
Общинските зеленчукови градини.
Електрическо отделение и електрическа централа.
Ветеринарно отделение.
Общински лозов разсадник.
Общински зеленчукови градини.
Общинската скотобойна.
Електрическо отделение и електрическа централа.
Общинска Житна Борса.
Бюро социални грижи.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Добруджански глас
 Ново единство
 Техника и стопанство
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
Съответствия за:  Топлоелектрически централи (ТЕЦ)
Резултати 28 - 36 от 68.стр.    First Page  Previous Page   4   5   6   7   8  
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 31, 20/05/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 35, 14/06/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 45, 13/09/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 53=54, 02/12/1922
Serial's cover page Каменовъгленния прах като гори ...     
Техника и стопанство [списание]
бр. 9, 01/03/1933
Serial's cover page Най-големите безкомпресорни ди ...     
Техника и стопанство [списание]
бр. 6, 01/10/1928
Serial's cover page Най-голям турбогенератор     
Техника и стопанство [списание]
бр. 11=12, 01/12/1925
Serial's cover page Най-голямото турбодинамо в све ...     
Техника и стопанство [списание]
бр. 8, 01/12/1926
Serial's cover page Необходимостта от изследване м ...     
Техника и стопанство [списание]
бр. 10, 01/02/1929


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library