Start Over


Държавната болница в с. Вълчедръм.
В Пловдив ще се открие млекарско училище.
Министерство на народнито стопанство ще раздава петли и ярки в 20 избрани села.
Сключването на слугинските договори в Пловдив отменено.
Масово обеззаразяване на сусаменото семе.
Реколтата на рапицата в Бургаска област.
Съборът на юнаците в България.
Износ на български кашкавал и сирене за Америка.
Задълженията към цвеклопроизводителите в Бургас.
Телефонната линия Лом - София.
Димитър Дренски осъжда пловдивската община за щети вследствие пожар.
Глоби на млекопроизводители в Бургаско.
Най-големият производителен център на десертно грозде в Пловдивска област е с. Брестовица.
По отчуждаването на местността `Отманлий` край Бургас.
Оплакване от трима учители в арменското училище в Пловдив за неизплатени заплати.
Командирован пловдивски лекар в чужбина за специализация по обработка на прясното мляко.
Вчера в Пловдив е бил отбелязан първия слънчев удар вследствие на големите горещини.
Инцидент със смъртен случай в Старозагорско.
Продажбата на вълната в Бургазка околия.
Цената на кашкавала в Южна България.
В Бургаз санитарните власти конфискували около 950 кгр. круши.
М-вото на земледелието е отпуснало 300 000 лева за подпомагане на стопани.
Влоговете в Ломската популярна банка.
Риболовът в `Мандра` и `Вая`.
Средната годишна млечност на кравите от искърска порода за 1935 г.
Ще бъдат инсталирани в Харманли и Враца два модерни зимовника.
Износ на сушени сливи от Тетевенско.
Най-много са пострадали лозята от перноспора в Плевенска околия.
Ще бъдат свързани с телефони стотици села от цялата страна.
В Пловдив има 44 промишлени предприятия.
Преградната дига край Бургаз ще бъде довършена идното лято.
През Бургаз са били изнесени за Америка 80 тона сирене `кефалотина`.
Цените на гроздата за вино в страната.
Средната захарност на гроздата в страната.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Беседи на ветеринарен лекар
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненско ехо
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Домакиня
 Економически преглед
 Здравие
 Земледелска победа
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Медицинско списание
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Последен час
 Правда
 Природен лекар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1888 год.
  1886 год.
Съответствия за:  Мляко и млечни продукти
Резултати 19 - 27 от 269.стр.    First Page  Previous Page   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Next Page  Last Page
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3934, 28/05/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3948, 11/06/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3970, 03/07/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5412, 20/09/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5706, 11/07/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5808, 21/10/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5812, 25/10/1936
Serial's cover page Внос на българско сирене и каш ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 25=26, 12/10/1935
Serial's cover page Въвежданье и у нас испитателни ...     
Сеяч [списание]
бр. 10=11, 25/10/1897


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library