Start Over


По чл. 272 от търговския закон.
Австро-българския търговски договор.
Индустриални отчети.
Застраховка против градобитнина.
Специални облаги за брашнените фабрики.
Търговските параходи през Дарданелите.
За старите застраховки.
Стипендия за специализиране в странство по мобилното бояджийство.
Българското Търговско Параходно Дружество.
Изложение от зъболекарската колегия в София до XV Народно събрание.
Варненската памучна фабрика `Принц Борис`.
Параходи във Варненското пристанище на 13 март.
Лични.,Превоз на местния цимент.
Временни инсталации в бургаското пристанище.
Земледелческите камари.
Преработване аптекарските такси.
Модерен рибарник.
Из търговското отделение при Министерството на търговията.
Държавният лозов разсадник в гр. Лом.
Поставяне пълни вагони в спирка Трапезица.
Цените на месото в Цариград.
Пасаров и църквата.
Курс по земледелчески машини.
Брашната в Скопие.
За седмичните пазари.
Годишното събрание на Българското търговско параходно д-во.
Нова българска банка в столицата.
Икономическото сближение на България и Сърбия.
Електрически винчове за варненското пристанище.
За стъклените мерки.
Варненските мелничари.
Агрономите и земледелческите камари.
Варненския държавен институт за глухонемите.
Нова комисионерна къща.
Новите фарове.
За депозита в митниците.
Открит пазар.
Изучаването на дунавските пристанища.
Толеранса на бутилките.
Новия пътнишки влак София - Варна.
Увеличението на превоза на брашната.
Около исканията на мелничарите.
Конгресът на жените.
Висшия ветеринарен съвет.
Неудобствата във Варненския кей и в друго отношение.
Конгреса на агрономите.
Курса на парите в пияцата и др.
Сдружаване на комивояжорите.
Цената на месото в Цариград.
Освобождаване параходите от пристанищни такси.
Минаването на параходите през Дарданелите.
Около турско-българския търговски договор.
За параходите, намиращи се в Цариградското пристанище.
Доходността на габровската железница.
Свързването на българските с турските железници.
Около споровете по облагане с мито стоките.
Вноса на прежди за индустриалците.
Пак за телефона на габровската гара.
Стъпка напред за сдружението на яйчарите у нас.
Облагане с мито ламаринените бурета.
Инвалидни пенсии и помощи за държавните работници.
Износа на храни.
Нова фирма в г. Бургас.
Майсторските свидетелства и занаятчиите.
Нова банкерска фирма в Лом.
Цените на месото в Цариград.
Ново распореждание до началника на железопътната станция в Русе.
Помощи и субсидии на професионалните училища.
Прекрасния план на един скромен чиновник.
Марсилското параходно дружество `Фресине и С-ие`.
По етикирането на товарните вагони.
По превозването на местна минерална вода.
Поправки и допълнения в сточната тарифа за съобщението с Германия, свитък 1.
Фондът паметник Отец Паисий във Варна.
Около превоза на местния цимент.
Главната дирекция на железницата и пристанищата.
Нова станция в съобщението с Германия.
Нова станция в тарифата a quatre.
Преустроена фирма.
Нов вестник `Le Courrier de Bulgarie`.
За знание на четците ни - за забавяне отпечатването на вестника.
На вниманието на г. Кмета - за незаконното строителство в града.
По стачката на преносвачите.
Новата група за продаване руска захар.
Новото разписание на българските параходи.
За Д-во `Звезда`.
Всеславянския пчеларски конгрес.
Отчет на вечерното търговско училище в столицата.
Застраховките от градушка.
По фонда за подобрение на скотовъдството.
Постройка на търговско у-ще в Бургас.
Увеличена тарифа за каменните въглища.
Новото параходно дружество.
Тегления на класната лотария.
Превозът на индустриалните пратки.
Международната конференция по превоза на избухвателните вещества.
Превоза на каменните въглища от частните мини.
Изместването линията и гара Сомовит.
По повод пожарите около ж. п. линия.
Житната реколта в България.
Из Българската народна банка.
Тираж на заем.
По доставката на дърва за ж. п. персонал.
Фонда за културните мероприятия по водите и горите.
Лични.,Обявен в несъстоятелност.
Изключени от превоз предмети.
Нови телефонни линии.
Промяна в банковите райони.
Руско-българска конференция.
Русия и Търговската и Ипотекарна Банка на Балканите.
За товарното и др. права по Дунава.
Станция Szolyva-Harsfalva се включва в изключителната тарифа N 19.
Отпущане аванс на пострадали от градушка земледелци.
Нареждане до митниците.
Висше търговско училище във Варна.
Таксите за плавающите винчове.
Пътуване по железниците на работници по поддържането.
Розовата реколта в България.
За Смирненското пристанище.
За експортьорите на картофи.
Уловена риба.
Обща руско-българска тарифа за превоз на стоки.
Стипендия по висша търговия.
Завърнаха се от Ротердам г-да Никола Александров и Ст. х. Петров.
Нова търговска къща във Варна.
Борсата в Бургас.
Керамично Акционерно Д-во `Глина` - Добрич.
Параходи `Тамара` и `Борислав`.
На вниманието на дирекцията на железниците.
Търгът за ботушите утвърден.
Абонаментната пътнишка тарифа.
Отказал се от търга.
За държавните разсадници.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Добруджа
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Ново единство
 Обнова
 Ратник
 Световен фар
 Свободен глас
 Сеяч
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1902 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Товарни превози
Резултати 226 - 234 от 337.стр.    First Page  Previous Page   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 355, 15/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 357, 18/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 362, 03/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 373, 26/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 384, 20/05/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 406, 28/06/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 415, 15/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 416, 17/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 417, 19/07/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library