Start Over


Бургаската търговско-индустриална камара.
Правим упрек към габровци - не участват активно в заседанията на Търговско-промишлената камара.
Ревизията на Варненската митница.
Летен санаториум в местността `Салтанат`.
Допълва се изключителната тарифа N 18.
Нова фирма за представителства.
Какво става по договорите ни с Турция.
Текстилна фабрика в Бургас.
По изменението на търговския закон.
За тарифите на транзитните стоки.
Все за Котел ли?
Тегления на класната лотария.
Телефона в Бургас.
Варненски училищен лекар заминал за Щип.
Митинг против изтъпленията в г. Щип.
V-та Редовна сесия на Бургаската Търговско-Индустриална Камара.
Тегления на класната лотария.
За линията Царева Ливада - Габрово.
Нова тарифа за пряко българско морско-железнично съобщение през Бургас и Варна.
По превоза на местна морска сол.
За тютюневите бандероли.
Таксуване на каменната сол, изпращана от държавните складове във Варна.
Възобновени права.
Нови членове в управителния съвет на класната лотария.
Нови железопътни линии.
Списък на местните фабриканти.
Г-н Морфов, директора на железниците.
Вносът на калиев сапун.
Книжнина.
Оптически апарати за созополския фар и фара на нос Галата във Варна.
Сточното съобщение с Германия.
Дневниците на тарифния съвет.
По обгербването на акциите и облигациите.
Освободени от мито материали.
Поправки и допълнения.
Насърдчение на килимарството.
Утвърдени шконтови комитети.
За текстилните фабрики.
Новите администратори на Б. З. Банка.
Превозване на стоките с голяма бързина.
Насърдчение на кибритената индустрия.
Каботажна служба в Бургаския залив.
Поръчан е шестия параход за Българското Търговско Параходно Д-во в корабостроителницата на `Братия Орландо` в Италия.
Френско-руска банка в София.
Нов хотел в Балчик.
От ненавист към личностите убиват предприятията.
Здания на телеграфопощенски станции във Варна и Русе.
Банковата агентура в Добрич.
Търговско-Акционерно Д-ство `Доверие` в Балчик.
Фирмата `Атанас Дончев и Син` в Горна Оряховица.
За каботажната служба.
Мелничарско съвещание в София.
Починал герой от Плевен.
Неверни или тенденциозни съобщения.
Баланса на дружество `Зора`.
Съдбата на закона за данъка върху приходите.
Получени в редакцията книжа от `Всемирна библиотека`.
По русенското електрическо осветление.
Дунава очистен от леда.
Конкурса за план на помещението, което ще построи Русенската търговско-индустриална камара.
Ревизия на занаятчийските заведения.
Какво е дал Балчик на Б.Т.П. Д-во.
Обмитяването на кошчетата.
Венчавка.,Нови станции в тарифата a quatre.
Още за вълнените прежди.
Износ на храни.
Превоз на камъни, пясък и пр. с цели влакове от спирките.
Баланса на Д-во `Напредък`- Балчик.
Събирателно Дружество Флори Т. Левов, Ашиков, Атанасов & C-ie в гр. Добрич.
Износно-Вносната Банка.
За търговците на храни.
За нарушенията на закона за мерките и теглилките.
Увеличение таксите за превоз на брашната.
Безмитен внос на сурови материали.
Курс за печатари и книговезци.
Искание на популярните банки.
Поправка в прякото сточно съобщение с D.D.S.G.
Нова станция в тарифата a quatre.
Безмитен внос на материали.
Книжнина.,Параходи, пристигнали във Варненското пристанище 22 януарий 1912 г.
Съкровищен резервен фонд.
Остатъци от съдебни спорове на `Матилда`.
Премахвание на посредниците при изпращане стоки за странство.
Поправка на тарифи.
Съединени Тютюневи Фабрики - клон Русе.
Събрание на банка `България`.
Законопроект за допълнение на закона за прехвърляне на беглика и на данъка върху сградите в полза на общините.
Изменението на закона за мерките и теглилките.
Увеличение на превозните цени.
Д-во на коми-вояжерите.
Заем за параходното дружество.
Един банкет в чест на полковник В. Софрониев.
Нова станция в Германия.
Напраздно викане.
Австро-българските търговски преговори.
Метрологичната комисия и содолимонадените стъкла.
Оценката на извадените на публичен търг недвижими имоти.
За конячените бутилки.
Работата на метрологичната комисия.
Нов правилник за директните съобщения.
Нови пазари за добитък.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Добруджа
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Ново единство
 Обнова
 Ратник
 Световен фар
 Свободен глас
 Сеяч
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1902 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Товарни превози
Резултати 217 - 225 от 337.стр.    First Page  Previous Page   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 305, 10/12/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 307, 13/12/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 311, 20/12/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 321, 14/01/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 322, 15/01/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 325, 21/01/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 326, 24/01/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 346, 28/02/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 350, 06/03/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library