Start Over


Статистика на заболелите от холера в Европа, разпространение, начини на заразяване, мерки за предпазване, лечение.
Карантинни мерки в Българско Параходно Дружество.
Статистически данни за развитието на болестта.
Полезни съвети и мерки против разпространението на болестта.
Д-вото на комисионерите.
В изпълнение чл. 9 от закона за жилищните нужди.
Комисията по благоустройството за новите регулационни корекции на улиците и кварталите в града.
Заминаващи параходи.
Ваксинация на населението против тиф.
Трудовата повинност.
Заболяванията от заразни болести.
Зимният сезон на общинския театър.
Правилникът за фонд `Литература, изкуство и наука`.
Временната лятна станция в Банкя.
Общинският съвет разглежда повторно отпуснатото място на ловното стопанство `Сокол`.
Ергенският данък.
Събрание на Демократическия сговор в Шумен.
Морското работническо д-во `Трудолюбие`.
Кино `Прошек` - афиш.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 16 окт.
Лекция на тема `Новите насоки във физическото възпитание на младежта`.
Рекламациите по публикуваните списъци на Варненската търговско-индустриална камара.
Варненската земеделска катедра.
Препоръки към грънчарската кооперация в Габрово.
Назначен учител в Кеманларската гимназия.
По униформата на учениците.
Хр. Ал. Божков ще отпразнува 20 годишната си обществена дейност.
С. к. `Тича` замина за Кюстенджа за среща със с. к. `Виктория`.
Младежката група на Добруджанското д-во.
Износът на захар от Югославия.
Пристигнали параходи.
Общо годишно събрание на БНМС.
Добруджанското културно-просветно д-во `Добруджа`.
Случаи на заразни болести в града.
Заседание на Настоятелството на Варненското черноморско колоездачно д-во.
Годишно събрание на д-во `Черноморски юнак`.
Пристигнаха поръчаните от морската учебна част електрически машини.
Събрание на македонците-емигранти.
Изгубен златен часовник.
Кино Прошек днес.
Б.Н.Банка за 18 окт.
Генерал С. Савов пристигна в града.
Приготвя се усилено сцената в зала `Съединение`.
Преносът на солта в страната.
Списъците на граждани, подлежащи на облагане за смет.
Директорът на Земеделска банка се завърна във Варна.
Кино Прошек днес.
Регулационни - оформя се `Площад житна борса`.
Пристигнали професори в Търговската академия.
Контрол върху заразните болести.
Пристигнали параходи.
Законът за тютюните.
Нови случаи на чума в Цариград.
Българските търговци в Солун.
Новият правилник на пристанищната служба.
Хамбургското тържище.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Борба против туберкулозата
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Куриер
 Медицинско списание
 Народен глас
 Народна просвета
 Обнова
 Победа
 Природен лекар
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1947 год.
  1944 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1884 год.
Съответствия за:  Заразни болести
Резултати 352 - 360 от 453.стр.    First Page  Previous Page   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Next Page  Last Page
Serial's cover page Холера     
Здравие [вестник]
бр. 1, 01/12/1884
Serial's cover page Холерата     
Свободен глас [вестник]
бр. 35, 25/10/1911
Serial's cover page Холерата в Варна през 1829 г.     
Известия на Народния музей - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1911
Serial's cover page Холерата в Петербург     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 26, 01/08/1894
Serial's cover page Холерата в Сиам     
Варненски новини [вестник]
бр. 5566, 21/02/1936
Serial's cover page Холерата според най нова точка ...     
Медицинско списание [списание]
бр. 14, 10/03/1887
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 73, 16/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 75, 18/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 76, 19/10/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library