Start Over


Тялота на покойния Хр. Чимширов е донесено във Варна с вечерния влак от София.
Спортна вечеринка организира с. к. `Шипченски сокол`.
Заловени крадци.
Коремният тиф.
Пристигащи параходи.
Срокът за подаване на жалби за данъка върху общия доход.
Приходи за първото десетдневие в общинската каса.
Изгубени вещи.
Дневно представление в кино Ранков.
Ревизия на ж.п. линиите Варна-Русе и Варна-Горна Оряховица.
Есперантска агитационна седмица.
Следствието по убийството на Ст. Ив. Милев.
Провадийска хроника.
Разговор на г-н Едуард Бойл с Господин Ангелов.
Мерките по уреждане прехраната на града.
Държавната болница във Варна без топливо.
Електрическото осветление.
Сеитбите в окръга.
Пристигнали параходи.
Заболяванията от заразни болести.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 30 окт.
Учебен рибарски кораб.
Кино `Прошек` днес.
Електрическото осветление.
Лекции в Народния университет.
Пристигащи параходи.
Ваксините против коремен тиф се очакват в санитарното отделение.
Театралният комитет.
По ревизията на данъчното облагане.
Законопроектите за амбулантните търговци и за тютюните.
Санитарен контрол на пътниците от Цариград.
Делото по злоупотребите в бившата варненска околийска реквизиционна комисия.
Хлебарите ще бъдат вписани в списъка на занаятите.
Затворено е кафенето на Хюсеин Аптулов на ул. `Царибродска` 125 поради разиграване на комар.
За липсата на хляб в града.
Общо събрание на членовете на Варненската стокова борса.
Избори за епархийски избиратели.
Духовният съд при тукашната митрополия.
Митрополит Симеон ще освети на Димитровден новата църква в с. Златар.
Вечеринка на запасното подофицерско благотворително д-во `Другарски съюз`.
Новоназначен съдебен пристав.
Нови филми в кино `Ранков`.
Общо събрание на спортен клуб `Македония`.
Кметът П. Стоянов се завърна от София.
Обир.,Писателят К. Константинов говори върху `Най-новата руска поезия` в клуба на театър `Борба`.
Държавният изпит за първоначалните учители.
Нов брашнарски магазин на ъгъла на ул. `Владислав` и `Бенковска`.
Едномесечен курс по горни дамски и детски дрехи в Попово.
Студентско посредническо бюро.
Заболели от коремен тиф.
Ражданията през изтеклия месец.
Майсторските изпити.
Кино `Прошек` днес.
Стокови борси.
Срокът за облаганията върху сметта.
Бюрото за връзка между търговския съвет и студентството.
Общо събрание на д-во `Сливница`.
Конкурс за стипендии по политическа икономия за студентите от Варненската академия.
Противотифозна ваксинация на учащите се.
Концерт на артиста-баритон Иван Петров.
Скарлатинни заболявания.
Заседание на градския общински съвет.
Ремонт на градската скотобойна.
Списък на бедните във Варна.
Варненската община ще ходатяйства пред правителството за опрощаването на 5 милионния й дълг.
Общината е отпуснала 16 места за инвалиди за постройка на павилиони.
Лекции в Народния университет.
Съобщения на варненската митница.
Указ по насрочване изборите за членове на Варненската търговско-индустриална камара.
Ражданията през последната седмица.
Помен за поета П. К. Яворов.
Назначен директор на института за глухонеми в Пловдив.
Пристигнали параходи.
Занаятчийското сдружение на шивачите и шапкарите във Варна.
Привършен е правилникът за вътрешния ред на стоковата борса.
Допълнителните избирателни списъци на Варненската търговско-индустриална камара.
Б. Н. Банка за 14 ноем.
Норвежкият консул във Варна съобщава за преименуването на град Христиания в Осло.
Заседание на хигиеничния съвет.
Постъпления в държавното съкровище от Варна.
Християнското д-во във Варна.
Бал на руските студенти във Варна.
Събрание на родителско-учителския комитет.
За данък общ доход.
Регулационни.,Общинската електрическа мелница.
Санитарна ревизия на Варненската държавна болница.
Д-вото на изкуствата при Девическата гимназия.
Вечеринка на д-во `Инвалид`.
Събрание на членовете на подофицерската бездомнишка организация.
Кражба.,Еспернтско д-во в гара Каспичан.
Нови случаи на коремен тиф.
Пристигнали параходи.
Събрание на еврейско туристическо д-во `Хермон`.
Задължителни чирашки занаятчийски курсове.
`До Одеса и назад` - впечатленията на един българин.
Лигов футболен мач.
Спортен туристически клуб `Юпитер`.
Б. Н. Банка за 15 ноем.
Починала е дъщерята на капелмайстор Касабов.
Танцувалва забава устройва танц-клуб в `Златна котва`.
Събрание на женското просветно д-во `Майка`.
Събрание на спортен клуб `Бенковски`.
Организационно събрание на бакалското сдружение.
Тримесечни курсове по модерно обущарство и шивачество на мъжки дрехи.
Наранен циганин.
Арестуван крадец.
Шивашка производителна кооперация `Надежда`.
Новият правилник за преносната служба.
Открива се професионално училище в Попово.
Величественият филм `Месалина` в кино `Ранков`.
За членуването в Морския сговор.
Кино `Прошек` представя.
Наставления за предпазване от коремен тиф.
Решение да се увеличи учителският персонал в две провадийски села.
`Балкански папагал` бр. 38.
Нови тифозни случаи.
Празникът на полицията.
Пирамидите по триангулацията на Царството.
Ревизията на заведенията.
Ветеринарното отделение.
Електрификацията на Провадия.
Пристигнали параходи.
Срокът за деклариране на копринените платове.
Филмите в кино `Ранков`.
Курса за майстори по модерно обущарство и шивачество.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 19 ноем.
Скръбна вест.
Назначен директор на Банка за народен кредит.
Кредита по постройка на икономически жилища.
Класното учителско д-во във Варна.
Назначен секретар на Варненската училищна инспекция.
Констатирани случаи на тифус.
Молебен и панахида по случай празника на полицията.
Филмите в кино `Прошек`.
Църковното настоятелство при църквата Св. Арх. Михаил събира помощи за бедните.
За електромерите.
Забава на ученическото неутрално просветно въздържателно д-во `Свобода`.
Изпитите за редовни първоначални учители.
Сведения за числото на кандидатите за учителски места във Варненски окръг.
Пристигнали параходи.
Запасното подофицерско д-во.
Конференция на Търговските камари.
Варненски окръжен лекар.
Комисията по настаняване на бежанците.
Македонската младежка организация `Бр. Миладинови`.
Годишният бал на д-во `Червен кръст`.
По данъка върху общия доход.
Варненски общински съвет.
Директорът на българско параходно д-во е заминал в София.
Пристигащи параходи.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 20 ноем.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Борба против туберкулозата
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Куриер
 Медицинско списание
 Народен глас
 Народна просвета
 Обнова
 Победа
 Природен лекар
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1947 год.
  1944 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1884 год.
Съответствия за:  Заразни болести
Резултати 361 - 369 от 452.стр.    First Page  Previous Page   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 86, 29/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 87, 30/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 88, 31/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 91, 03/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 102, 14/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 103, 15/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 104, 16/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 107, 19/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 108, 20/11/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library