Start Over


Процедура по изплащане на разходите в конеразвъдните станции в окръга.
Отпечатан е `Годишник на Народната Библиотека` за 1912-13 год.
Наложена глоба на кмета на с. Ясъ-Тепе за нарушение на Закона за подпомагане на животновъдството.
Доставка на плугове.
Провадийска градска община предоставя на бедното население обработваема земя за ползване.
Панаирът в Плевен.
Житни тържища в България.
Овцете и козите в България.
Тазгодишното производство на зърнени храни.
Износът през варненското пристанище.
Глобите съгласно изменението на закона за подобрение на земеделското производство.
Предупреждение за сроковете за регистрация на фирмите.
`Стопански преглед и домакинство`, бр. 2.
Към абонатите.
Овощарството у нас.
Скотовъдните фондове се освобождават от данък занятие.
Раздаване на бубено семе.
Модерни типове торища.
Първият български мострен панаир в Горна Оряховица.
Стопанското положение на Турция.
Производителна кооперация `Българска захар`.
По лекуване добитъка.
Обръща се внимание към точно изпълнение на Окръжно.
Земледелската банка.
Търговският съюз.
Централна Кооперативна банка.
Курортния сезон се открива.
Вълната и износа й.
Пашкулната реколта.
Търговията със свини.
Есенния Лайпцигски мострен панаир.
С указ се отцепва с. Елеч.
Земледелската банка е рзрешила кредит.
При земледелското училище в Садово.
Министерството на земледелието е дали нареждания.
През 1926/27 учебна година е имало допълнителни земледелски училища.
Финансовото министерство е разработило законопроект за акцизите.
Не са платили абонамента си.
Съобщава се на санитарния и ветеринарния персонал.
През истеклия месец състоянието на посевите е било много добро.
Преди няколко дена се е открила в Пловдив изложба на семена.
Напоследък българския памук е достигнал цена.
Продажбата на тюттюня.
Получи се в радкцията ни Финансово календарче.
Пазар на домашни животни в с. Дерманци, Луковитско.
Цените на сливовите овощни дръвчета.
Казанлъшкият горски разсадник продава горски фиданки.
Беседа от ветеринарен лекар за болестите по домашните животни в читалището на с. Приселци.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народна воля
 Народна просвета
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Прелом
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Животновъдство
Резултати 442 - 450 от 522.стр.    First Page  Previous Page   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59  
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 12, 01/06/1914
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 17, 20/07/1914
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 4, 31/07/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 30, 27/02/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 33, 24/03/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 4, 20/04/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 14, 25/07/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 31, 09/12/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 39, 17/03/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library