Start Over


Варненски окръжен съвет приема бюджета на окръга.
Млади български земеделци в Германия.
Извлечение от годишния отчет на читалище `Цар Борис III`, с. Ясъ-тепе.
Земледелски бюлетин за м. февруари.
Постъпления във Варненски археологически музей за м. февруари.
Нередовна доставка на `Варненски окръжен вестник` в селските райони.
Лични.,Из пристанището.
Из стоковата борса.
Нов вестник.
Земледелски.,Скотовъдство.,Лозарство и градинарство.
Отвлечените се завръщат.
Получаването на разплоден добитък.
Откриването на фондовата борса.
По износа на тютюна.
Военно сиропиталище в училището `Мария Луиза`.
Увеличение дневните на железничарите и пощенските чиновници.
Календар `Свободна Добруджа`.
По паричните задължения към английските и френски поданици.
Книжният склад на фонд `Добруджа`.
Важно изявление на военния министър за военните кредити.
По освобождаването на отвлечените в Молдова.
Вакантни места за учители в Северна Добруджа.
Благодарност.,Ново разписание на балканския влак.
Софийската борса.
Платно от книжна прежда.
Скотовъдна конференция.
Купуване бичета.
Към пожертвователите на фонда `Добруджа`.
Към абонатите от гр. Тулча.
Книжнина.,Превоз на пратки с голяма бързина по линията Земун - Оршова - Силистра.
Връзките с гара Левски.
Добавъчното възнаграждение на чиновниците.
Медицинският факултет.
Морфов - съветник в конференцията по преговорите за мир с Румъния.
Мирният договор между България и Русия.
Полски театър.
За българите в Америка.
Украсяване гробниците на героите с фиданки и декоративни храсти.
Освобождаване от военен данък.
Фондът `Генерал Колев`.
.По скъсаните банкноти.
Откраднати банкноти.
Бичета за държавните заводи.
Праздникът на възшедствието.
Прогимназии в Добруджа.
Пансион при гимназия в гр. Силистра.
Линията Добрич - Меджидие.
Кореспонденцията с българите в Америка.
Деклариране на храните и сламата пред общинските власти.
Породист добитък.
Откраднатите банкноти.
Ограбено училище.
Разписание на параходите.
Кметът Черкезов отпътува за София.
Промяна в организацията на движение на превозните средства.
Предстоящо откриване на мандрите.
Определени терени за файтонджийски пиаци.
Организирано купуване на крави и бикове.
Пожар в железарска работилница.
Относно наемането на музиканти за заведенията.
Варненският театър гостува в Добрич.
Ваксинация на децата.
Борба с крастата по овцете.
Проект за преименуване на улиците.
Отпечатана новата книга на Иван Ст. Попов.
Редакцията апелира към пощенските станции за редовното доставяне на вестника.
Взети мерки за снабдяване на животновъдците с фураж.
За замърсяването на Добрич.
Апел към гражданите да ремонтират тротоарите пред домовете си.
Състав на Добруджанския народен театър.
Предстоящо ваксиниране на овцете против шарка.
Седмичен просветен курс във ветеринарната служба в с. Суютчук, Добричко.
На земеделските стопани ще се отпуска необходимото кюспе след предварително заявяване на количествата.
Предстоящо общо събрание на дружеството `Бойци от фронта`.
Препоръки към земеделските стопани за посевите им.
С цел подобряване на живота в новоосвободените земи Министерството на земеделието е организирало редица курсове.
С цел насърчаване на млекопреработването се отпускат преференциални кредити на млекопроизводителите.
Младежката организация `Бранник` ще помага при пролетното засяване.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народна воля
 Народна просвета
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Прелом
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Животновъдство
Резултати 451 - 459 от 517.стр.    First Page  Previous Page   51   52   53   54   55   56   57   58  
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 32, 10/03/1930
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 9, 04/12/1925
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 87, 25/01/1918
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 111, 22/03/1918
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 119, 10/04/1918
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 171, 14/08/1918
Serial's cover page Хроника     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 3, 10/05/1941
Serial's cover page Хроника     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 17, 06/11/1941
Serial's cover page Хроника     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 25, 30/01/1942


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library