Start Over


Местната организация на Демократическия сговор.
Издържали държавния изпит учители.
Централната земледелческа дружина.
Визи за Австрия.
Д-во `Инвалид` на Празника на победите.
Производителите на брашна.
`Илюстрована седмица`, бр. 100.
Санитарен контрол на пътниците, пристигащи с параходи.
Дежурни аптеки.
Филмите в кино `Прошек`.
Хумористичен календар `Палячо`.
Македонската емиграционна благотворителна организация.
Съобщенията Каспичан - Русе.
Представления в Общински театър.
Вноса на стоки.
Багажните пратки.
Заловените на митницата стоки.
Какаото на прах.
Специалитета `Гаргара`.
Констатирани случаи на коремен тиф.
Александрийска линия.
Заминаващи параходи.
Събрание на членовете на пристанищната секция в града.
Убит селянин от с. Влахлар.
Лекция на д-р Недялков във вегетарианската гостилница.
Нови лични карти за членовете на национално-либералната партия.
Електрическото отделение при Варненската градска община.
Заловен крадец.
Стокови борси.
Световни тържища.
Траурният ден в Добруджа.
Първоначалните училища в Добруджа.
Голяма част от населението в Северна Добруджа търси работа.
Нов митарствен пункт.
Цената на брашното.
Цената на гроздето.
Цената на изземваните животни.
Добруджанските кооперации.
Любов към Добруджа.
Търг.,Изгубено портмоне.
Книжнина.
Тържествено отпразнуване на 27 юли във Варна.
Търговски митнически конфликт между България и Турция.
Лошо качество на кибрита в търговската мрежа.
Слаб интерес към концерта на проф. Федорович, М. Пиварович и Д. Бочаров във военния клуб.
Новоназначени нотариус и лесничей.
Кражби във варненските лозя.
Слаба полицeйска охрана на Морската градина.
Необходим е засилен санитарен контрол на питейната вода от чешмите в града.
Лоши хигиенни условия в новоткритата фабрика за цигарена хартия.
Учениците от Практ. Търг. Училище в града ни.
Чуват се незадоволства между лицата, на които бе възложено преброяването на населението във Варненско.
Недобросъвестни рибари.
Нов вестник.
Опровержение.,Изкусен рисувач.
Самоубил се заради парите си.
Градската библиотека.
Нова агентура- комисиона.
Общинската барака.
Концерт.
Оперната актриса г-ца Еленка Керанова.
Театър `Стелла`.
Митнишките власти.
Рибарското училище.
[Редакционни съобщения].
Режисьорът на Общин. театър.
Получи се в редакцията.
[Цената на дините].
В Летния Общински Театър - концерт.
Д-вото на загиналите в войната офицери и лекари.
Министерството на финансите.
Стопаните на недвижими имоти.
Младия публицист г-н Печо Господинов.
В Летния театър.
Спорт и туризъм.
Преговорите по търговския ни договор с Турция.
Министерството на Финансиите.
Метрологичната комисия.
Закона за мерките и теглилките.
Нови законопректи.
Приходите от митниците.
Контрол държавен върху кредитните дружества и банки.
Директна линия Варна - Александрия - Порт-Саид.
Руската леща.
Един нотариус във Варна е недостатъчен.
Нови бюра при Министерството на търговията и земледелието.
Помощи на кооперации.
Купен местна порода добитък.
Първата българска железолеярница на мек чугун и машинната фабрика на Д. Т. Кесяков и О. Шобел в Русе се преобразува в анонимно акционерно дружество.
По вноса на минцовете и пендарите.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Бежански глас
 Варненски новини
 Време
 Добруджа
 Единство
 Економически преглед
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Народна воля
 Ново единство
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Стефан Караджа
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1938 год.
  1937 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1897 год.
Съответствия за:  Митнически контрол
Резултати 46 - 54 от 75.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8   9  
Serial's cover page Удавен митнишки стражар от гър ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 391, 07/06/1914
Serial's cover page Холерата и търговците     
Търговски фар [вестник]
бр. 269, 16/09/1911
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 115, 27/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 176, 26/08/1918
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 18, 30/07/1905
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 9, 11/03/1906
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 7, 21/06/1923
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 59, 18/08/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 203, 15/01/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library