Start Over


Осъден е бившия надзирател по водите в Пловдив за злоупотреби.
Най-големият селски бюджет в страната е на Ракитовската община.
Бюджетът на Пловдивската община.
Няколко общински кметове от Южна България са уволнени.
Родопското население иска построяването на среднородопска железопътна линия.
Облекчение за индустриалците.
Водните сили в България.
Посеви, лозя и пр. във Варненско.
Шуменска земледелска катедра.
Събрание по превозната служба.
Международният кооперативен ден във Варна.
Кредит за търговците, индустриалците и занаятчиите.
Спадане цените на пашкулите в одринското тържище.
Мострен панаир в Италия.
За телефонните парични преводи.
Търг за доставка на зимно облекло.
Ревизии.,Признати облаги.
Панаир в Неапол.
Посеви, лози и пр. в Търновско.
Търг за доставка на брашно.
Книжнина.,Българското есперантско д-во.
Алманах и пътеводител на гр. Варна.
Административни.,Митнически.,Из Българското търговско параходно дружество.
Пашкулното тържище у нас.
Международен кооперативен ден.
Воден синдикат `Тича` - Камчия.
Резолюция на Русенското търговско д-во но митническите начети.
Балканската агенция в София, главен представител на Виенския международен панаир.
Варненската градска скотобойна.
Обявени в несъстоятелност.
Отчет на Българската земледелческа банка за 1921 г.
Масло от тютюневи семена.
Консумацията на месо във Варна.
При БНБ се урежда специална статистика за несъстоятелностите и протестираните полици.
Шуменската земледелческа катедра.
Ново бюро на Варненската стокова борса.
Утвърдени пристанищни тарифи.
Повдигане курса на нашия лев.
Решения на БНБ.
Българската централна кооперативна банка.
Търговско сдружение в Шумен.
Водният синдикат `Янтра`.
Ново търговско предприятие в Германия.
Конференцията на земледелските синдикати.
Интернационалната банка.
Бъдещите облагания.
Новия гербов налог.
Конгресът на Съюза на българските индустриалци.
Изменение на митническата тарифа.
Телефонните абонаменти.
Земледелчески бюлетин.
Воден синдикат Малуша в Габрово.
Продажбата на строителните материали от Лонгоза.
За денгубите по задържаните вагони.
За тютюнопроизводителите.
За чековете.
Българско консулство в Аргентина.
Общо събрание на Българското параходно дружество.
Баланси.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски окръжен вестник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски преглед
 Морски сговор
 Обнова
 Техника и стопанство
 Търговски фар
Data Tag
  1937 год.
  1935 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
Съответствия за:  Водно стопанство
Резултати 1 - 9 от 26.стр.    1   2   3  
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3861, 15/03/1935
Serial's cover page Водни синдикати     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 14, 18/01/1923
Serial's cover page Водните пътища     
Морски преглед [списание]
бр. 70, 01/08/1937
Serial's cover page Водните сили в Албания     
Търговски фар [вестник]
бр. 543, 18/04/1914
Serial's cover page Водният синдикат `Въча`     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 3, 03/11/1922
Serial's cover page Вътрешен отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 39, 13/07/1923
Serial's cover page Вътрешен отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 38=39, 04/07/1924
Serial's cover page Вътрешен преглед     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 4, 11/11/1922
Serial's cover page Вътрешен преглед     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 22, 15/03/1923


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library