Start Over

      = Димитрова-Рачева, Пламена Василева
      45 

31 45
Title Author(s) ISBN Year
Никола Танев  [графично изд.]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева (съставител)     978-954-9473-15-5     2010  
Одухотворени пространства  [книга]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева (съавтор)     978-954-91187-8-0     2019  
Паметни събития и личности  [книга]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева          2019  
Радко Мурзов  [графично изд.]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева     954-579-118-7     2000  
Скъпи Брат - Борис Георгиев от Варна  [книга]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева     978-954-474-648-3     2014  
Тереза Зиковска - Живопис  [графично изд.]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева     978-954-92444-6-5     2019  
Тошио Йошизуми  [графично изд.]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева (съставител)          1998  
Трапезата - съвременна визуализация и тълкуване на древния мит и ритуалност в изкуството  [книга]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева (съставител)          [2001]  
Трето биенале на графиката Варна `85  [графично изд.]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева (и др., съставител)          1985  
Трето международно триенале на графиката, София, 2001  [графично изд.]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева (предг.)     954-406-107-Х     2002  
Художник на духа  [графично изд.]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева (предг.)          2018  
Четвърто международно биенале на графиката, Варна `87  [графично изд.]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева (съставител)          1987  
Явор Цанев  [графично изд.]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева     978-619-91871-0-4     [2021]  
Янко Маринов  [графично изд.]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева (съставител)     978-619-90521-3-6     2019  
Янко Маринов  [графично изд.]     Димитрова-Рачева, Пламена Василева     954-8554-03-8     1996  
.

    First Page  Previous Page   3   4  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library