Start Over

      = Петкова, Мара
      14 

1 14
Title Author(s) ISBN Year
Детски етюди за пиано  [нотирана музика]     Петкова, Мара (редактор)          1963  
Единствен клавирен концерт на Мара Петкова  [покана]     Петкова, Мара (изпълнител)          1938  
Избрани етюди за пиано  [нотирана музика]     Петкова, Мара (редактор, и др., съставител)          1958  
Малкият пианист  [нотирана музика]     Петкова, Мара (редактор, съставител)          1980-   
Малкият пианист  [нотирана музика]     Петкова, Мара (редактор, съставител)          [1974]-   
Малкият пианист  [нотирана музика]     Петкова, Мара (редактор, съставител)          1971-   
Малкият пианист  [нотирана музика]     Петкова, Мара (редактор, съставител)          1982-  
Малкият пианист  [нотирана музика]     Петкова, Мара (редактор, съставител)          1960-  
Малкият пианист  [нотирана музика]     Петкова, Мара (редактор, съставител)          1957  
Малкият пианист  [нотирана музика]     Петкова, Мара (редактор, съставител)          [1986]-   
Малкият пианист  [нотирана музика]     Петкова, Мара (редактор, съставител)          1968-   
Малкият пианист  [нотирана музика]     Петкова, Мара (редактор, съставител)          1963-   
Нова музика за пиано  [нотирана музика]     Петкова, Мара (редактор, съставител)          1960-1961  
Сонатини за пиано  [нотирана музика]     Петкова, Мара (редактор, съставител)          1965  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library