Start Over

      = Казела, Алфредо
      7 

1 7
Title Author(s) ISBN Year
Етюди за пиано от съвременни композитори  [нотирана музика]     Казела, Алфредо (композитор)          1973  
Клавирни миниатюри на XX век  [нотирана музика]     Казела, Алфредо (композитор)          1978-1981  
Нова музика за пиано  [нотирана музика]     Казела, Алфредо (композитор)          1960-1961  
Патетичен концерт за пиано и оркестър в ми минор  [грамофонни плочи]     Казела, Алфредо (композитор)     ВСА 11666     [1986]  
Пиеси за виолончело от съвременни композитори  [нотирана музика]     Казела, Алфредо (композитор)          1979-1981  
Пиеси за пиано на четири ръце  [нотирана музика]     Казела, Алфредо (композитор)          1962-  
Пиеси за пиано от съвременни композитори  [нотирана музика]     Казела, Алфредо (композитор)          1976  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library