Start Over

      = Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио
      14 

1 14
Title Author(s) ISBN Year
40 години Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио  [грамофонни плочи]     Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио          [1989]  
60 години Международен музикален фестивал Варненско лято  [грамофонни плочи]     Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио          [1986]  
Арии из опери  [грамофонни плочи]     Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио     ВОА 11929     [1986]  
Звезди на българската оперета  [грамофонни плочи]     Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио     ВРА 11716/17     [1986]  
Като легенда  [грамофонни плочи]     Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио     ВЕА 12175     [1988]  
Концерт във фа  [грамофонни плочи]     Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио     ВСА 11393     [1985]  
Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, Оп. 35  [грамофонни плочи]     Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио     ВСА 11604     [1985]  
Оперен рецитал  [грамофонни плочи]     Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио     ВОА 2107     [1977]  
Оперен рецитал  [грамофонни плочи]     Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио     ВОА 11618     [1986]  
Оперен рецитал  [грамофонни плочи]     Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио     ВОА 390     [1979]  
Оперен рецитал  [грамофонни плочи]     Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио     ВОА 1155     [1970]  
Оперен рецитал  [грамофонни плочи]     Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио     ВОА 385     [1971]  
Патетичен концерт за пиано и оркестър в ми минор  [грамофонни плочи]     Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио     ВСА 11666     [1986]  
Симфония No. 2 в до минор  [грамофонни плочи]     Симфоничен оркестър на Българската телевизия и радио     ВСА 11388     [1985]  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library