Start Over

Database name Home Help Exit Bulgarian version

= Каравелов, Антон Паисиев
9 

1 9
Title Author(s) ISBN Year
51 въпроса по ТСУ, проектиране и стрителство  [книга]     Каравелов, Антон Паисиев     954-90212-6-2     1998  
61 въпроса по ТСУ, проектиране и строителство  [книга]     Каравелов, Антон Паисиев          2000  
Инвестиционно-строителна дейност на предприятието  [книга]     Каравелов, Антон Паисиев (и др.)     978-954-8128-95-7     2008  
Как да открием търговски обект?  [книга]     Каравелов, Антон Паисиев (и др.)     954-464-068-1     1997  
Справочник за всички, които проектират и строят в България  [книга]     Каравелов, Антон Паисиев     954-464-055-Х     1996  
Справочник за всички, които проектират и строят в България  [книга]     Каравелов, Антон Паисиев     954-464-117-3     2001  
Тетрадка за одит по достъпност на средата  [книга]     Каравелов, Антон Паисиев (съавтор)     954-8931-19-2     2001  
Тълкуване на някои нормативни документи по териториално устройство, градоустройство и архитектура  [книга]     Каравелов, Антон Паисиев          1987  
Хотели и ресторанти  [книга]     Каравелов, Антон Паисиев (съставител, комент.)     954-8931-13-3     2001  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

Copyright 2001 - 2009, 2013 Public Library