Start Over

      = Данев, Пламен Симеонов
      5 

1 5
Title Author(s) ISBN Year
Взаимодействия между нагрято изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване  [книга]     Данев, Пламен Симеонов (редактор, и др., автор)     978-954-337-161-7     2012  
Кратки методически указания и справочни данни за разработване на курсов проект по `Термично обработване на материалите`  [книга]     Данев, Пламен Симеонов (и др.)          2008-  
Термично обработване на металите  [книга]     Данев, Пламен Симеонов     978-954-712-400-4     2008  
Термичното обработване - история, магия, изкуство, призвание и много любов  [книга]     Данев, Пламен Симеонов (и др.)     978-954-337-073-3     2009  
Тестове по термична обработка  [книга]     Данев, Пламен Симеонов     954-712-148-0     2001  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library