Start Over

      = Пипков, Любомир Панайотов
      337 

1 15
Title Author(s) ISBN Year
10 песни  [нотирана музика]     Пипков, Любомир Панайотов (композитор)          1945  
12 песни за глас и пиано  [нотирана музика]     Пипков, Любомир Панайотов (композитор)          1965  
20 години народна власт в песни  [нотирана музика]     Пипков, Любомир Панайотов (композитор)          1964  
22 вариации за пиано  [нотирана музика]     Пипков, Любомир Панайотов (композитор)     979-0-707671-27-6     2021  
40 години народна свобода  [нотирана музика]     Пипков, Любомир Панайотов (композитор)          1984  
60 години септември 1923-1983  [нотирана музика]     Пипков, Любомир Панайотов (композитор)          1983  
Palomas blancas  [нотирана музика]     Пипков, Любомир Панайотов (композитор)          1976-   
Sofia Soloists & Bulgarian Composers  [CD]     Пипков, Любомир Панайотов (композитор)     GD 273     2002  
Аз съм българче  [нотирана музика]     Пипков, Любомир Панайотов (композитор)          1980  
Акварели Оп. 37, N 2  [нотирана музика]     Пипков, Любомир Панайотов (редактор)          1955  
Акварели Оп. 37, N 2  [нотирана музика]     Пипков, Любомир Панайотов (редактор)          1951  
Ако всички деца  [нотирана музика]     Пипков, Любомир Панайотов (композитор)          1978  
Ансамблови пиеси за дървени духови инструменти и валдхорна  [нотирана музика]     Пипков, Любомир Панайотов (композитор)          1968-1971  
Ансамблови пиеси за пиано за четири ръце  [нотирана музика]     Пипков, Любомир Панайотов (композитор)          1977  
Антигона 43  [нотирана музика]     Пипков, Любомир Панайотов (композитор)          1974  
.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next Page  Last Page


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library