Start Over

      = Берлинска филхармония
      7 

1 7
Title Author(s) ISBN Year
4 симфонии  [грамофонни плочи]     Берлинска филхармония     ВСА 10442/45     [1981]  
9 симфонии  [грамофонни плочи]     Берлинска филхармония     ВСА 10119/26     [1980]  
Karajan Forever  [CD]     Берлинска филхармония (оркестър)     474 205-2     2003  
Концерт за пиано и оркестър N 2 в до минор, Оп. 18  [грамофонни плочи]     Берлинска филхармония     ВСА 1890     [1976]  
Концерт за пиано и оркестър Nо 1 в ми минор, оп. 11  [CD]     Берлинска филхармония (оркестър)     МК 9296-8     2001  
Миса Солемнис в ре мажор, опус 123  [грамофонни плочи]     Берлинска филхармония     ВСА 11318-19     [1985]  
Серенада `Малка нощна музика` в сол мажор, К 525  [CD]     Берлинска филхармония     МК 8919-2     2000  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library