Start Over

      = Маскани, Пиетро
      17 

1 15
Title Author(s) ISBN Year
110 години български съобщения  [грамофонни плочи]     Маскани, Пиетро (композитор)     ВХА 12520     [1989]  
Karajan Forever  [CD]     Маскани, Пиетро (композитор)     474 205-2     2003  
Антология на белкантото  [грамофонни плочи]     Маскани, Пиетро (композитор)          [1983]  
Арии за спинтов сопран от италиански композитори  [нотирана музика]     Маскани, Пиетро (композитор)          1967  
Арии за спинтов сопран от италиански композитори  [нотирана музика]     Маскани, Пиетро (композитор)          1976  
Арии из опери  [грамофонни плочи]     Маскани, Пиетро (композитор)     ВОА 10157     [1978]  
Класически пиеси за акордеон  [нотирана музика]     Маскани, Пиетро (композитор)          1957-1960  
Оперен рецитал  [грамофонни плочи]     Маскани, Пиетро (композитор)     ВОА 1047     [1979]  
Оперен рецитал  [грамофонни плочи]     Маскани, Пиетро (композитор)     ВОА 427     [1970]  
Оперен рецитал  [грамофонни плочи]     Маскани, Пиетро (композитор)     ВОА 12228     [1989]  
Оперен рецитал  [грамофонни плочи]     Маскани, Пиетро (композитор)     ВОА 10940     [1983]  
Оперен рецитал  [грамофонни плочи]     Маскани, Пиетро (композитор)     ВОА 385     [1971]  
Оперен рецитал  [грамофонни плочи]     Маскани, Пиетро (композитор)     ВОА 2064     [1977]  
Откъси из операта `Селска чест`  [грамофонни плочи]     Маскани, Пиетро (композитор)     ВОА 564     [1970]  
Пиеси за акордеонен оркестър  [нотирана музика]     Маскани, Пиетро (композитор)          [1959]-  
.

    1   2  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library