Start Over

      = Брамс, Йоханес
      84 

1 15
Title Author(s) ISBN Year
4 симфонии  [грамофонни плочи]     Брамс, Йоханес (композитор)     ВСА 10442/45     [1981]  
Ансамблови пиеси за медни духови инструменти  [нотирана музика]     Брамс, Йоханес (композитор)          1965-1969  
Ансамблови пиеси за медни духови инструменти  [нотирана музика]     Брамс, Йоханес (композитор)          1977-  
Ансамблови пиеси за пиано на четири ръце  [нотирана музика]     Брамс, Йоханес (композитор)          1987  
Библиотека Родна песен  [нотирана музика]     Брамс, Йоханес (композитор)          1989  
Библиотека Родна песен  [нотирана музика]     Брамс, Йоханес (композитор)          1977  
Библиотека Родна песен  [нотирана музика]     Брамс, Йоханес (композитор)          1981  
Вариации и фуга върху тема от Хендел  [грамофонни плочи]     Брамс, Йоханес (и др., композитор)     ВКА 10270     [1978]  
Вариации и фуга върху тема от Хендел, Опус 24  [грамофонни плочи]     Брамс, Йоханес (и др., композитор)     ВКА 1694     [1975]  
Велики майстори  [нотирана музика]     Брамс, Йоханес (композитор)          [1945]  
Весело лято  [нотирана музика]     Брамс, Йоханес (композитор)          1958  
Вокални ансамбли  [нотирана музика]     Брамс, Йоханес (композитор)          1972  
Да поговорим за симфонията  [грамофонни плочи]     Брамс, Йоханес (композитор)     ВЕА 90011     [1989]  
Емил Наумов - пиано  [грамофонни плочи]     Брамс, Йоханес (композитор)     ВКА 11470/71     [1985]  
Из хоровата класика  [нотирана музика]     Брамс, Йоханес (композитор)          1961  
.

    1   2   3   4   5   6  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library