Start Over

      = Бетховен, Лудвиг ван
      142 

1 15
Title Author(s) ISBN Year
20 гениални личности, които промениха света  [книга]     Бетховен, Лудвиг ван (за него)     978-619-240-203-7     2020  
25 стилни етюди за цугтромбон  [нотирана музика]     Бетховен, Лудвиг ван (композитор)          1962  
32 сонати от Бетховен  [книга]     Бетховен, Лудвиг ван (за него)          1980-1982  
9 симфонии  [грамофонни плочи]     Бетховен, Лудвиг ван (композитор)     ВСА 10119/26     [1980]  
Children`s Classics  [CD]     Бетховен, Лудвиг ван (композитор)          2015  
Opera Recital  [CD]     Бетховен, Лудвиг ван (композитор)     МК 6386     1999  
Акордеонист  [нотирана музика]     Бетховен, Лудвиг ван (композитор)          1986-  
Ансамблови пиеси за 4 цигулки  [нотирана музика]     Бетховен, Лудвиг ван (композитор)          1962  
Ансамблови пиеси за пиано на четири ръце  [нотирана музика]     Бетховен, Лудвиг ван (композитор)          1987  
Ансамблови пиеси за три цигулки  [нотирана музика]     Бетховен, Лудвиг ван (композитор)          1966  
Арии из опери  [грамофонни плочи]     Бетховен, Лудвиг ван (композитор)     ВОА 11707/8     [1987]  
Арии, романсы и песни из репертуара А. В. Неждановой  [нотирана музика]     Бетховен, Лудвиг ван (композитор)          1973  
Бележити любовни писма  [книга]     Бетховен, Лудвиг ван     978-619-243-093-1     2021  
Бетовен  [книга]     Бетховен, Лудвиг ван (за него)     954-584-192-3     1996  
Бетховен  [книга]     Бетховен, Лудвиг ван (за него)          1957-1964  
.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library