Start Over

      = Големинов, Камен
      16 

1 15
Title Author(s) ISBN Year
Дъщерята на Калоян  [грамофонни плочи]     Големинов, Камен (диригент)     ВСА 2036     [1978]  
За времето и за себе си  [грамофонни плочи]     Големинов, Камен (диригент)     ВАА 11611/2     [1985]  
Зографът Захарий  [грамофонни плочи]     Големинов, Камен (диригент)     ВОА 10586/587     [1983]  
Из танцовата драма Нестинарка и др.  [CD]     Големинов, Камен (диригент)     ADD 030205     [1999]  
Карнавал на животните  [грамофонни плочи]     Големинов, Камен (диригент)     ВЕА 10387     [1979]  
Концерт за струнен квартет и струнен оркестър  [грамофонни плочи]     Големинов, Камен (диригент)     ВСА 12286     [1988]  
Концерт за цугтромбон и струнен оркестър  [грамофонни плочи]     Големинов, Камен (диригент)     ВСА 11284     [1985]  
Концерти за валдхорна и оркестър  [грамофонни плочи]     Големинов, Камен (диригент)     ВСА 12042     [1989]  
Патетичен концерт за пиано и оркестър в ми минор  [грамофонни плочи]     Големинов, Камен (диригент)     ВСА 11666     [1986]  
Популярни пиеси за цигулка и оркестър  [грамофонни плочи]     Големинов, Камен (диригент)     ВСА 11463     [1985]  
Симфония No. 1 (върху дутски теми)  [грамофонни плочи]     Големинов, Камен (диригент)     ВСА 10505     [1981]  
Симфония No. 2 в си бемол мажор  [грамофонни плочи]     Големинов, Камен (диригент)     ВСА 11333     [1984]  
Симфония No. 3 `На мира в света`  [грамофонни плочи]     Големинов, Камен (диригент)     ВСА 2170     [1978]  
Софийска поема и др.  [грамофонни плочи]     Големинов, Камен (диригент)     ВКА 1300/469     [1990]  
Тракийски идоли  [грамофонни плочи]     Големинов, Камен (диригент)     ВОА 11836/837     [1988]  
.

    1   2  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library