Start Over

      = Дебюси, Клод
      47 

1 15
Title Author(s) ISBN Year
Famous Musical Miniatures : Vol. 2  [CD]     Дебюси, Клод (композитор)     GD 173     1999  
Ансамблови пиеси за две арфи  [нотирана музика]     Дебюси, Клод (композитор)          1980  
Ансамблови пиеси за дървени духови инструменти и валдхорна  [нотирана музика]     Дебюси, Клод (композитор)          1968-1971  
Библиотека Родна песен  [нотирана музика]     Дебюси, Клод (композитор)          1969  
Бончо Бочев - 90 години  [грамофонни плочи]     Дебюси, Клод (композитор)     ВЕА 12544     [1990]  
Две арабески и др.  [CD]     Дебюси, Клод (композитор)          2007  
Детски радиохор  [грамофонни плочи]     Дебюси, Клод (композитор)     ВЕА 1417     [1974]  
Детски хор на българското радио и телевизия  [грамофонни плочи]     Дебюси, Клод (композитор)     ВЕА 1996     [1979]  
Документални записи  [CD]     Дебюси, Клод (композитор)     MK 53180     2008  
Емил Наумов - пиано  [грамофонни плочи]     Дебюси, Клод (композитор)     ВКА 11470/71     [1985]  
Избрани песни от съвременни композитори  [нотирана музика]     Дебюси, Клод (композитор)          1969-  
Избрани пиеси за валдхорна и пиано  [нотирана музика]     Дебюси, Клод (композитор)     954-8824-65-5     1990-2005  
Избрани пиеси за виолончело  [нотирана музика]     Дебюси, Клод (композитор)          1965  
Избрани пиеси за цигулка  [нотирана музика]     Дебюси, Клод (композитор)          1958-1960  
Избрани сола за кларинет от оркестровата практика  [нотирана музика]     Дебюси, Клод (композитор)          1978-1980  
.

    1   2   3   4  


Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library